Интерактивното обучение -Тема на месец НОЕМВРИ

 Благодаря на всички,които споделиха тук мнения и наблюдения!

Думата “интеракция” означава
взаимодействие. Това са такива методи, които са основани на едновременното
получаване на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи чрез
поставянето на участниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след
това да ги обсъждат на основата на преживяното.

знания – умения – нагласи – взаимодействие – обсъждане
В никакъв случай не се свеждат само до използване на компютърни
технологии
. Интерактивните методи и техники са мост между всичко, което
прави ученето активно, ориентира процеса към ученика като част от него, а
не като страничен наблюдател и пасивен участник. Така че богат набор от
техники за оценяване, игри, нестандартни казуси… 
 Всеки ,който иска ,може да открие какво точно означава  и как точно се прилага един интерактивен метод.Много от тях са заложени в самите упражнения в учебниците по отделните предмети…..диалог,ролева игра,работа по двойки ,работа в малки групи.незавършено изречение…./пиша конкретно за начален курс/
Не всички интерактивни методи са приложими в начален курс и кой казва,че в един урок трябва да използваме всички такива методи?
Компютрите-те могат да допълнят един използван метод,да бъдат мост в работата ни между съдържание,практическа дейност,усвояване на знания.
Защо забравихме за практиката?Защо нашите деца не могат да видят къде е полезно тяхното знание в простичкия живот,в създаването на красота…..Защо децата не са заинтригувани в учебния час…..те са пренаситени от виртуални образи,готови шаблони….и отдалечени от действителността…
Това създава проблем на учителя   и той ,ако иска да се спаси  и да свърши работата си, ще трябва: 

да използва разнообразни методи, много нагледни и конкретни материали…много лична информация/ако развива собствената си култура/.…...А СИСТЕМАТА…..не го улеснява.

    Успех и лека работа на всички колеги,които намират начин да направят работата си по-лека,а времето на децата в училище -приятно и полезно!!!-marsies

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+