Посочи правилния часовник

Като се отвори прозорчето ,пиленцето ще Ви покаже час,а Вие трябва да посочите часовникът ,които го показва.
Имате възможност да определят сами времето за показване пред Вас на трите часовника

http://www.fuelthebrain.com/Interactives/app.php?ID=296е .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+