Родителските срещи-Тема на месец СЕПТЕМВРИ

Да -родителските срещи са необходими , но при новите условия в нашето общество-САМО ЗА РЕШАВАНЕ на колективен и важен въпрос за класа.
Всеки родител трябва да бъде уведомен предварително за темите на разговор,както и предложенията на класния ръководител.
Присъствието на тези срещи вече е въпрос на ЛИЧНАТА отговорност на родителя.
За всички въпроси,свързани персонално с работата и поведението на конкретен ученик-са определените –Часове за среща с родител,както и лично желание от страна на родител за среща с учителя в определено друго време.
ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМ е честия и личен контакт между родител и класен ръководител, за да има еднакъв подход към поведението и ученето на децата в училище и у дома.
Когато всички страни в учебния и възпитателен процес -РОДИТЕЛ -УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-вървят в една посока  ,  с еднаква крачка-няма как да няма положителни учебно-възпитателни резултати.Така за всички ще има спокойствие , удоволетворение и радост.
ЩЕ ИМА РЕД!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+