Липсваща дума-писане.

Посочете правилната липсваща дума в даденото изречение.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+