Таблица за умножение с 10


Всяка карта се обръща с клик върху нея.
,,remaining cards”-с клик там-се появява следващата карта 
.Можете да смените -първо да виждате резултата , а Вие да казвате как се е получил,като правите клик върху,,shou Answer first”
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+