Тема на месец юли-ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Новите социално-икономически условия налагат целодневното обучение като форма на организация
на учебния процес .То е особено удобно за родителите.Учителите ,работещи по този начин споделят ,че е необходима нова структура на учебното съдържание,материалната база,както и голям екип от специалисти,които да отделят необходимото внимание на всички деца,защото това са децата на ,,новото”време.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+