Таблица за умножение с 6

Тук имате възможност да скривате въпроса и отговора,само въпроса или само отговора.Да покажете всичко,както и да разменяте местата на въпросите с отговорите.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+