Математика/тест/ Изходно ниво2

Виждам ,че проявявате интерес към изходните нива тук.Разбираемо е .
Те предстоят .
Предлагам Ви ВТОРИ-малко -сложен вариант.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+