Изходни нива

В края на всяка година се провеждат така наречените..изходни нива”

Това са самостоятелни работи , които съдържат  задачи и упражнения  ,включващи основните знания ,които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях,за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка.
Резултатите се анализират от учителите .
По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в  недостатъчна работа,

лошо преподаване…..

Тези резултати  са особено важни за ученици,които са изпитвали затруднения през годината , защото ако работата е била системна и няма постижение….тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление ,много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи , а това оказва демотивиращо влияние/те не са така концентрирани , сериозани и внимателни/ върху учениците ….а нали и годината свършва…..
Да ,но какъв ще е  отчета на учителя и защо поради малко невнимание резултатите да са по-лоши от очакваните……Нали цяла година ученици и учители са полагали труд…Време е да съберем плодовете…..да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!

Какво сложно има тук?-Ден на родителя=на НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ДЕН

,,Денят на родителя”-това не някакво тържество или вече познатите ни -,,Празник на математиката”  ,  ,,Празник на литературата”…..и разни там подобни тържества..
Това е учебен ,нормален ден  …Такъв ,какъвто е всеки един за учителя и ученика…..
Да …за учителят  е натоварващо….а част от родителите,които присъстват гледат и следят повече него,отколкото работата на учениците…..
И двете страни трябва да видят положителното в това мероприятие….
Ще има и негативи,ще има и неприятности……но така е в клас всеки ден…
Важно е към следващия….да тръгнем с хубавото от отминалия учебен ден…….
На добър час!