Изходни нива

В края на всяка година се провеждат така наречените..изходни нива”

Това са самостоятелни работи , които съдържат  задачи и упражнения  ,включващи основните знания ,които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях,за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка.
Резултатите се анализират от учителите .
По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в  недостатъчна работа,

лошо преподаване…..

Тези резултати  са особено важни за ученици,които са изпитвали затруднения през годината , защото ако работата е била системна и няма постижение….тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление ,много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи , а това оказва демотивиращо влияние/те не са така концентрирани , сериозани и внимателни/ върху учениците ….а нали и годината свършва…..
Да ,но какъв ще е  отчета на учителя и защо поради малко невнимание резултатите да са по-лоши от очакваните……Нали цяла година ученици и учители са полагали труд…Време е да съберем плодовете…..да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!

Какво сложно има тук?-Ден на родителя=на НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ДЕН

,,Денят на родителя”-това не някакво тържество или вече познатите ни -,,Празник на математиката”  ,  ,,Празник на литературата”…..и разни там подобни тържества..
Това е учебен ,нормален ден  …Такъв ,какъвто е всеки един за учителя и ученика…..
Да …за учителят  е натоварващо….а част от родителите,които присъстват гледат и следят повече него,отколкото работата на учениците…..
И двете страни трябва да видят положителното в това мероприятие….
Ще има и негативи,ще има и неприятности……но така е в клас всеки ден…
Важно е към следващия….да тръгнем с хубавото от отминалия учебен ден…….
На добър час!

Какво научих по Околен свят във 2 клас

Това учихме в часовете по Околен свят.
А Вие разбрахте ли всичко?

СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН
СЕМЕЙСТВО И РОД-Семейството се състои от най-близките хора :майка,баща,синове и
дъщери.Най-често те носят едно и също фамилно име.Майката и бащата
произлизат от различни родове.Всички членове на рода са роднини.Те се
събират на празници ,обичат се и се подкрепят.Родът е общият корен , от
който произлизат новите поколения.Родословното дърво показва връзката
между членовете на рода .
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ -В училище децата получават
знания,намират приятели и заедно откриват нови неща за света и
хората.Редът,чистотата и приятната обстановка в училището зависят от
всички,които се трудят в него.Учениците се грижат за своята класна
стая,така че винаги да е чиста и подредена.С помощта на родителите и
училищното настоятелство директорът и учителите поддържат сградата и
организират интересни занимания за учениците
МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ -Ти имаш право на добро образование и
задължението да се учиш и уважаваш учителите си и съучениците си.Ти имаш
право на просторна и чиста училищна
сграда и задължението да я
пазиш.Ти имаш право да изказваш мнението си и задължението да уважаваш
мнението на другите.Разговаряй със съучениците си и учителите вежливо
,помагай им и се обръщай за помощ към тях.Не забравяй вълшебните думи
:благодаря,моля,извинявай,ако обичаш …..
МОЕТО РОДНО СЕЛИЩЕ-Всяко
селище има своя история.В миналото то е изглеждало по един начин , сега
по друг.Неговите исторически паметници ни напомнят за отминали  времена.
Забележителностите му ни помагат да го различим от другите градове и
села. 
Във всяко селище живеят различни хора с различни професии.Хората
имат различни професии според това какво умеят да правят и в какво
селище живеят.Всяка професия е нужна и полезна,защото с труда си хората
създават ценни и красиви неща.Трудът на всички заслужава уважение.След
напрегнат работен ден хората си почиват и се забавляват.Някои се
занимават с хобито си ,други се срещат с приятели ,спортуват,четат книги
или гледат телевизия.
ТРАНСПОРТ-Хората използват различен транспорт
според това къде живеят и каква професия имат.В зависимост от
собствеността транспортът  бива : личен и обществен . А от мястото и
начина на придвижване : сухопътен , линеен/ релсов, въздушен,воден .
БЪЛГАРИЯ – ОТЕЧЕСТВО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ -България е нашето
отечество.Тя се слави с природните си красоти и с имената на много
талантливи хора.Всички,които сме родени в нея,сме български
граждани.Столица е град СОФИЯ.
В годишния ни календар има различни празници.У нас хората са свободни да празнуват
своите празници и да спазват различни обичаи.НАЦИОНАЛЕН празник е 3
март .Това е датата на ОСВОБОЖДЕНИЕТО от османско  робство.ОФИЦИАЛНИ
празници са : 1 януари,Великден,1 май,6 май,24 май,6 септември,22
септември,1 ноември,Коледа
ПРИРОДА
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

-всичко
,което ни заобикаля се нарича ПРИРОДА .В зависимост от условията за
съществуването им разглеждаме два основни вида :ЖИВА и НЕЖИВА. За ЖИВАТА
природа са необходими 5-те условия за живот :ВЪЗДУХ,ВОДА,ХРАНА,СВЕТЛИНА
и ТОПЛИНА .Между живата и неживата природа съществува непрекъсната
връзка.Слънцето ни дава светлина и топлина.Въздухът съдържа кислород ,
който вдишваме непрекъснато.Водата утолява жаждата и поддържа живота.На
земята растат различни растения ,които служат за храна на животните и
човека.

ПРОМЕНИ В ПРИРОДАТА -Слънцето е голямо огнено кълбо, което
излъчва светлина и топлина.Земята се върти.При въртенето й се редуват
денят и нощта , както и годишните времена : пролет,лято,есен,зима
.Дните,седмиците и месеците на годината се подреждат в годишен
календар.При редуването на сезоните настъпват промени в природата.През
зимата е най-студено,дните са къси.Растенията спират да растат,животните
трудно намират храна.През пролетта дните стават по-дълги и времето се
затопля.Растенията поникват и цъфтят,много животни раждат малките
си.Лятото е най-топлият сезон.Дните са дълги,растенията дават плодове,а
за животните има изобилна храна.През есента дните стават по-къси и
студени. Листата на някои дървета окапват.Животните се готвят за сън.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
РАЗНООБРАЗНИЯТ СВЯТ НА РАСТЕНИЯТА-Земята е покрита с различни
растения.Според вида на стъблата им различаваме :ДЪРВЕТА , ХРАСТИ и
ТРЕВИСТИ.
Според това къде растат ги наричаме диворастящи,градински и
стайни.Диворастящите растения живеят свободно в природата без грижата
на човека.В зеленчуковите и овощните градини отглеждаме
зеленчуци(зеленчукови растения) и плодове(овощна градина).Те са
необходима част от нашата храна.Парковете(градински растения) и
домовете(стайни растения) си украсяваме с различни цветя и храсти, които
ни създават радост и настроение.
КАК СЕ РАЗВИВАТ  РАСТЕНИЯТА
-Повечето растения поникват от семена.В почвата се развива коренът,а над
нея израства стъблото.За живото на растенията са нужни пет условия за
живот :
въздух,вода,светлина,топлина,храна. Те се хранят от почвата и
въздуха и нарастват.През пролетта цъфтят,образуват плод  и се
разлистват, а през лятото  плодове нарастват и узряват и със семената им
можем да отгледаме ново растение.Растенията отглеждани от човека се
нуждаят от постоянни грижи :окопаване,поливане,предпазване от
вредители(пръскане с препарати, варосване на стъблата).Частите на
растението са : корен,стъбло,листа,плод,цвят.
ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО НАС
-Животните са част от живата природа.В горите ,полето ,реките и
морето,във фермите и зоопарковете на България живеят различни диви и
селскостопански животни. Селскостопанските животни се отглеждат от
човека, за храна и дават полезни продукти.Вкъщи се грижим за домашни
любимци
.Дивите животни живеят свободно в природата и сами търсят
храната си. Горските работници, природолюбителите и много добри хора
полагат грижи за тях особено през зимата.
МОЕТО ТЯЛО -Тялото на
всички хора е изградено от едни и същи части :глава,торс, крайници.
Очите,ушите,носът,езикът и кожата са нашите сетивни органи.Чрез
тях усещаме какво става около нас и опознаваме околния свят:
виждаме(зрителен орган), чуваме( слухов орган), помирисваме( обоняние),
вкусваме, пипаме(тактилни усещания чрез  кожата). Има хора, при които
някои органи са увредени.Хората с увреждания опознават света със същото
любопитство както всички останали.У тях се засилва някое от другите
сетива, с което компенсират  увреденото сетиво. Хората имат различен
цвят на кожата,косата,очите,но си приличат,защото са човешки
същества.Всички хора имат РАВНИ ПРАВА. За да сме здрави и силни,трябва
да се грижим за здравето си. Гимнастиката сутрин,спортът и игрите на
открито закаляват и укрепват тялото ни.Разнообразната храна ни дава сили
и предпазва от болести.
Хигиената на тялото- Редовното миене на
ръцете и зъбите ни защитава от заразни болести !За да се радваме на
красотата на природата,за да ни дарява тя здраве трябва да я пазим и да
се грижим за нея !
БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ  Безопасното движение има
своите правила.Те важат за пешеходците и за автомобилите!
Пешеходците
трябва да се движат само по тротоара и да пресичат на точно определените
места.Карането на велосипеди,кънки,ролери и игри става в парка или на
специални алеи
.
Игрите с електрически  уреди ,инструменти, кибрит,
пиратки,  водят до наранявания и крият опасност за живота.През топлите
летни дни къпането и плуването трябва да става само на места,където има
охрана и хора. Когато си сам не тръгвай с непознати хора,не приемай
храна или подаръци от тях. 
При природни бедствия
:земетресение,буря,наводнение спазвай изучените правила за безопасно
пове