Изходно ниво -математика- 2 клас

  Ето ,,изходна работа” по математика за 2 клас

http://dox.bg/files/dw?a=ed7c302139

Можете да си го вземете на хартиен носител,да го използвате или……както на Вас Ви хареса

КРИТЕРИИ-математика- 2 клас——-за КОЛЕГИ

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни критерии……….
по които се оценяват крайните резултати на учениците от обучението им в часовете по математика – 2 клас

Диагностика
 на резултатите от изходното ниво  по
математика  в    I I  клас

Критерии и показатели за оценка на резултатите
 
Първи критерий: Числата
до 100

Показатели:
–         
знания и умения за четене, записване на  ,  сравняване на числата до 100

Втори критерий: Събиране
и изваждане
                            на числата до 100
Показатели:      
–         
умения за събиране и изваждане на числата до 100  без и с преминаване

Трети критерий: Таблично умножение и деление
Показатели: Знания и умения за  :
–         
таблично умножение и  таблично деление
–         
пресмятане на числови изрази с и без скоби , намиране на неизвестен множител, събираемо

Четвърти критерий: Знания
и умения за изучаваните
                                 равнинни
фигури
Показатели:
                – познаване на
квадрат,правоъгълник,триъгълник-видове,според страните им
                – обиколка на фигура

                -чертане на фигура
в мрежа

Пети критерий: Знания
за изучени величини и техните
                           мерни единици за
измерване
Показатели:
–         
час, ден, денонощие, година
–         
метър, дециметър,сантиметър , килограм

Шести критерий: Решаване
на текстова задача
Показатели:
–         
проста текстова задача, съдържаща 2 пресмятания , релацията пъти по-малко ,пъти повече , с повече , с по-малко

 Ако учениците са научили всичко това във 2 клас , значи те са покрили изискванията по предмета за 2 клас…..

Математика- римски цифри

Много често в клас,когато записвах месеца на дъската -неволно го правех с римски  числа..Децата попитаха какво е това?…..и така ….без затруднение малките второкласници научиха римските числа до 20…..

Математика- 2 клас

Е ,във 2 клас изучихме всички математически действия-събиране,изваждане,умножение,деление
Ето ги сега тук пред Вас-на дъската..