Изходно ниво-Български език- 2 клас

Ето един работен вариант за изходно ниво по български език- 2 клас……Ако нещо в него Ви допадне-по-долу можете да си го вземете на хартиен носител……