Екипна работа

Тази седмица за малките ученици от 2а клас ще е малко напрегнато ,защото правят ,,изходни нива”  ,ще се подготвят за годишния празник-изложба пред родителите….но те са много сериозни и ще свършат работата си ,както е в това видео…….


Това е мое любимо видео.ТАКА СЕ РАБОТИ В ЕКИП,В КЛАС,…….за да се постигат бързи  и качествени резултати!
Така ще работим и ние!
Лека седмица за всички,които идват тук при нас!

Изходни нива

В края на всяка година се провеждат така наречените..изходни нива”

Това са самостоятелни работи , които съдържат  задачи и упражнения  ,включващи основните знания ,които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях,за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка.
Резултатите се анализират от учителите .
По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в  недостатъчна работа,

лошо преподаване…..

Тези резултати  са особено важни за ученици,които са изпитвали затруднения през годината , защото ако работата е била системна и няма постижение….тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление ,много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи , а това оказва демотивиращо влияние/те не са така концентрирани , сериозани и внимателни/ върху учениците ….а нали и годината свършва…..
Да ,но какъв ще е  отчета на учителя и защо поради малко невнимание резултатите да са по-лоши от очакваните……Нали цяла година ученици и учители са полагали труд…Време е да съберем плодовете…..да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!