Общуването -УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-Тема на месец-април

Учителят и ученикът прекарват много часове заедно и спазването на добър тон и обноски между тях е условие за правилно разбиране на всичко в класа  , за доброто обучението на децата .За правилното и своевременно решаване на всякакви проблеми , за правилна реакция в различни ситуации…
Но ставаме свидетели на друго-…..не така добро общуване, изнервящи ситуации , неправилни реакции -на учители и ученици….
Всички учители са учени да обичат своите ученици,да бъдат внимателни с тях и да ги обучават интересно,разбираемо…развиващо…като съблюдават и индивидуален подход в работата си-това от една страна
Всички малки ученици идват в училище от различни семейства,в които домашната атмосфера е различна,семейните
отношения са различни,възможностите на родителите са различни-това е втората страна
И да -учителите  трябва да научат малките ученици   на общоприетите норми на поведение чрез собствения им пример и авторитет като хора и педагози.
Това няма да се получи ,ако красивите замъци на добрите човешки отношения ,построявани през деня в клас,бъдат разрушавани вечерта в семейството …
Как тогава на следващия ден в клас да има спокойствие-спокойни ученици и спокойни учители….?
Толкова ли е трудно за родители ,ученици и учители 
да си кажат сутрин ,,Добър ден!”—–а вечер,,Довиждане!’
                                                                                      marsies