,,Благодаря” се казва само на чужденец!!!

Всички знаем, защото ако не в  семейството, то в училище са ни казвали, че трябва да се държим възпитано. Това значи-да използваме думи за учтивост, вежливост, да  разговаряме правилно- с подходящ тон и да се изслушваме.бла
Когато някой не спазва тези прости правила, за него казват, че е невъзпитан или ,,простак”.
Да, но се натъкнах на друго виждане за това колко, как и пред кого да употребяваме думата ,,Благодаря!”
В стар игрален, приключенски филм-един европеец попадна в затруднено положение. Местните хора -араби-го спасиха. Тогава пострадалият герой започна да се извинява и да благодари. Щом го чу, спасителят му каза:
,,-Арабите казват, че за услуга в нашия свят благодарят [Прочетете още…]