Четене с разбиране

атлантаДоброто четене
е не само правилното и бързо прочитане на текста.
То е и умение да се разбира смисъла на всяка дума
и всичко, което авторът е искал да ни каже.
Вие с разбиране ли четете? Проверете с игра!
Приятно забавление! [Прочетете още…]

Четене с разбиране

цигуУмеете ли да четете добре ?
Това е важно !
А помните ли това, което сте прочели.
Ето възможност с тази игра да проверите как сте разбрали текст.
За приятелите на музиката
това разказче ще е много интересно и приятно.
Приятно забавление! [Прочетете още…]

Четене- 3 клас-тест

Мили деца, в часовете по четене , освен срещата с различни текстове, Вие се запознавате с основни литературни понятия, различни автори, получавате широки културни познания…Какво от всичко това е станало вече част от Вашите знания ?Проверете с този тест-игра!

Театърът на 3,,а”-имам идея!

Тази седмица в час по четене разглеждахме разказът на Г.Константинов-,,Ръцете на мама”
тттттттИзненадах се колко много учениците харесаха този текст.След като прочетохме текста по различни начини-верижно и по роли, обсъдихме съдържанието и направихме задачките към текста в учебната тетрадка, поставих няколко задачи за домашна работа, от които всеки ученик може да избере какво да направи.Така исках да приложа индивидуален подход, тъй като учениците  имат различни [Прочетете още…]