Догоните и техните познания за Вселената

Невероятното племе на Догоните

Както е известно всичко ново е добре забравено старо. Но понякога се случва да открием, че нашите предци са били доста по-осведомени в определени въпроси от съвременния човек.

Точно такъв е случая с африканското племе „Догони“.
Културата на догоните до скоро е била Terra Incognita (непозната земя) за света, но благодарение на един френски етнограф, който по една случайност открил този народ през XX век, света не само научил за това племе, но и останал смаян от знанията за вселената, които те предавали от поколение в поколение. Самата природа като че ли е криела аборигените от „цивилизованото“ общество в гънките на трудно достъпните възвишения на Бандиагара – величествено скалисто плато с дължина почти 200 километра.

Невероятното племе на Догоните

С какво е интересен този народ за съвременната наука? Интересно е да се отбележи, че племето на догоните все още живее в първобитнообщинния строй. Най-голям интерес за учените обаче представлява културата на догоните, съхранена в митове и легенди. Изучавайки наследството на африканския народ, наяве изникват много интересни факти, разширяващи разбиранията ни за много процеси във Вселената, а също така разкриващи тайната на нейния произход.

Интересно е да се отбележи, че заради своите уникални знания народът на догоните е наричан – посланиците от Сириус. При изследването на бита на аборигените, през 1950 година етнолозите Жермен Дитерлен и Марсел Гриол съобщават за много интересни факти в своя статия. Учените открили много любопитна информация за звездната система Сириус. Догоните разказали на етнолозите, че във “небесните висоти“ се намира “прекрасната звезда Сигуи“ а около нея обикаля звездата “По толо“. На езика на догоните По означава “житно зрънце“. Забележителен е факта, че съвременните астрономи са нарекли тази звезда Дигитария, което от превод на латински означава “житно зърно“. Дигитария не мо

же да бъде видяна с не въоръжено око. Нейния размер не е голям, но се явява най-тежкия обект в системата Сириус. По думите на вожда една обиколка на Дигитария около Сигуи е с продължителност 50 години. Между другото, именно един път на 50 години този народ с особена пищност отбелязват празника , посветен на тази звезда. Догоните също съобщили за още две звезди в системата Сириус – Емма Я, превишаваща по размер Дигитария, но четири пъти по лека и спътника на звезда Сигуи намиращ се на значително разстояние от нея и кръжаща в противоположна посока. В потвърждение на своите разкази, догоните показали на изследователите скални рисунки с орбитите на звездите в системата Сириус.

Невероятното племе на Догоните

Удивителен е факта, че информацията на аборигените постепенно се потвърждава чрез научни открития. До скоро у

чените смятаха, че системата Сириус се състои само от две звезди. Тоест това, че в системата има четири звезди са знаели само догоните. И едва през 1997 година френските учени открили, че Сириус-А има още два спътника, параметрите, на които съвпадат с тези на догоните. През 1970 година пък, била направена фотография на Сириус-B (Дигитария) и изчислено времето на една пълна обиколка около Сириус – точно 51 години. Учените определили, че размерите на Дигитария практически съвпадат с размерите на Земята, като уникалното в случая е нейната маса – 50 тона на кубичен сантиметър. Това потвърждава разказа на вожда на племето, че едва една чаена лъжица от веществото на звездата е равна на масата на Луната! Звездата също така се оказала първото “бяло джудже“ открито от учените. Даже в наши дни имайки впредвид развитата техническа база на учените, звездната система Сириус остава слабо изучена.

Невероятното племе на Догоните

Но с това не свършват удивителните познания на догоните в областта на астрономията! Освен за Сириус, този народ притежава знания за други звезди и планети. Например те знаят за съществуването на пръстена на Сатурн, спътниците на Юпитер, осведомени са за планетарното устройство на Слънчевата система и твърдят че е съставена от 12 планети, също така са определили границата на Млечния път.
Този уникален народ споделил с изследователите и знанията си за сътворението на Вселената. По техни сведения в началото е бил само Амма, реещ се в пустотата. Амма представлявал света във вид на овална форма и освен него не е съществувало нищо друго. Не е имало нито време, нито пространство, всичко било едно цяло. Но в един момент Амма отворил очи и неговата мисъл излязла от корема му във формата на спирала обозначаваща разширяването на Вселената, те фактически са знаели за спираловидния строеж на света. Удивителното в случая е, че този разказ почти съвпада с теорията за произхода на Вселената в съвременната физика.

Невероятното племе на Догоните

Откъде този първобитен африкански народ е можел

да знае толкова много? Кой ли им е предал тези уникални знания за Вселената? Реално погледната ако п

огледнем обективно на древните артефакти, скалните рисунки и митологията на другите древни народи по земята, то ще забележим явни съвпадения в представите на нашите предшественици за света.
Оказва се, че знанията за строежа на Вселената винаги са съществували! Тогава си задаваме въпроса, защо съвременния човек е изгубил наследството на дедите си? Може би заради изгубените знания на предците ни се случват всички тези негативни събития по света. Но както се казва, никога не е късно да се научим! Благодарение на съвременните технологии човек има почти безграничен достъп до книги, статии, видео, онлайн музей и какво ли още не. Единствено човек трябва да внимава да не потъне в този мощен информационен поток, и понякога е доста сложно да се достигне до истината.
Съвсем наскоро, на бял свят излезе книгата “АллатРа“ за всички хора жадуващи да разширят своя кръгозор и знания относно строежа на Вселената. В тази книга със събрани

знания от различни области на науката, започвайки от археология и завършвайки с квантовата физика и астрономия. Ще ще представлява изключителна ценност за тези, които искат да сглобят информацията от много различни източници и да разберат, какво са се опитвали да дадат на бъдещите поколения древните в своите митове и легенди.

Ето и откъс от книгата на Анастасия Нових:


“Ригден: Но света е разбрал за космологичната система на догоните не от трудовете на дадения етнограф а от трудовете на астронома, който се е увличал и от археология

и от етнография, и е успял да съпостави всички тези знания. Така, че догоните и тяхното родствено племе бамбара са – едни от малкото народи, съхранили изначалните сведения практически с минимални изкривявания, даже не осъзнавайки смисъла на тази информация. А информацията е такава, че на много изпреварва достиженията на съвременната наука

Анастасия: Любопитно…

Ригден: В космологията на догоните, така също и на бамбара има сведения за значимата първостепенна роля на вибрация, спираловидното движение в сътворяването на Вселената. В митологията на догоните има върховно божество – бог творец, създател на света Амма. В един от техните космологични митове се разказва, че света произлиза от думата “Амма“.

Анастасия: Много интересно: при африканските догони –

“Амма“, а при индийците съгласно легендите Вселената е произлязла от вибрацията на свещения звук “Ом“. При Ведите този звук също така се счита за приближаването на Душата до света на Бога и се изобразява с особен знак…

Ригден: Разбира се, всички тези легенди някога са имали една и съща основа – Знанието. Така, че съгласно митологията на догоните света е произлязъл от думата “Амма“. Освен тази дума не е имало нищо друго. Тази първа дума е дала началото на безкрайно малкия основен елемент съставляващ света, което догоните наричат “кизе узи“ (или зрънцето По).
Посредством вътрешната си вибрация “кизе узи“ се е превърнало в “света под формата на яйце“. В света на догоните Амма се именува също като “въртящ се вихър“, с обозначено движение по спиралата. Нещо повече, описват се и самите творени на Амма, в това число се споменават седемте светове, Слънцето и Луната. По точно слънцето е обвито от осем оборота червена медна спирала.

А луната обвита от същата спирала, само че от бяла мед. Удивителното е, че съвременната физика още не е достигнала до научно обяснение по тези въпроси. Но това не е най-интересното. Нека се върнем към сътворението на света… След създаването на “зрънцето По“ и завъртането по спиралата, “невидимият Амма“ започнал да създава знаците, които определят всичко в света: два “насочващи знака“ принадлежащи на Амма и осем “главни“…

Анастасия: Знаци? В този ред на мисли, Шамбала също комуникира и създава събития с помощта на знаци… Знаците – това изобщо е особена тема. Във връзка с гор

е споменатата легенда в читателите може да възникне въпрос, какво означават “направляващи и главни знаци“?

Ригден: Първо, самия факт, че догоните са притежавали такива знания, свидетелства за това, че техните прадеди са ги получили благодарение на палеоконтакт. Двата “направляващи знака“ – това са знаци, които може да използва само този, който те в своята митология са наричали Амма. А осемте “главни знака“ – това са съзидателни знаци, към които ако се приложи определена сила, образно казано както ключ към ключалка, разкриват дадени възможности за управление, както съзидателни така и разрушителни процеси. Много рядко, но се случва и така, “главните знаци“ да станат достояние и на човешките същества.
материал на https://novosianie.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+