Английски език

logoЕдна игра,
с която можете да проверите
знаете ли словореда в английските изречения.
Приятно забавление!

ръкаПодреди
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+