Отговорността на ,,старите” учители

8765858765Здравейте!
Първи ден с нашия екип на първи клас в новото ми училище…
Огормни вълнения за всички- деца, родители и за нашият ,,в” екип.
Първите дни са много важен момент за стиковане на учителския екип, за създаване на ред по време на работа в клас и добри взимоотношения между децата.
Сега си давам сметка каква огромна отговорност имам аз пред моята  млада колежка, особено, когато е човек перфекционалист, сериозен , чувствителен и потопен в желение да бъде учител.
Много време трябва, за да може младият педагог да усеща във въздуха всяка емоция и да предусеща проблем. Това се изгражда във времето, но става по-бързо, ако старият учител е до младия. Той трябва да даде всичко, което знае, на което практиката го е научила, за да подпомогне младия си колега и той  да застане стабилно на своето място, за което  е учил и мечтал. За голямо съжаление младите учители нямат достатъчно реална представа за това, което се случва в клас, но ,,старият’ е този, който трябва да направи така, че да даде спокойствие, увереност и сила .

Ако някой от екипа може да допусне грешка- това е младият учител.
Старият -няма право на грешки.

Та, аз и моята Радост със сигурност ще бъдем заедно първите дни от сутрин до вечер, доката станем екип, доката научим децата да знаят своето място, докато станем спокойни, че всеки от нас сам ще работи своята част от работата на екипа и крайният резултат ще е добър.

На добър час , млади колеги!

 Ние ,,старите кучета” няма да Ви оставим в лабиринта на професията…

Особено ние – ЗАЩОТО СМЕ ОТ СТАРОТО ПОКОЛЕНИЕ ХОРА, от стараите даскали….

лили

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+