Тормоз за Цанко!

987876Цанко, Брат!
Тази сутри правя подказка номер 1!
Книгата е написана от жена, родена в семейство на генерал.
Живяла ев Италия.
Завършвила гимназия в София. Учила пиано в Мюнхен.
Своята писателска дейност започнала с книга за жената като майка.
По-късно  пише исторически романи, за които казват, че:,,,,я поставят на нивото на най-големите писатели в този жанр в световната литература.“
По време на Втората световна война в текстовете има националистически идеи и  поради това след 1944 година изпада в немилост и дори е осъдена от Народен съд на 7 години затвор .
На 11я месец я помилват, след застъпничество на нейния баща.
За нея дори се говори, че е истинският автор на романа ,,Време разделно”.
Когато в 60те години на 20 век започва силно издигане  на патриотичната идея сред масите, писателката е реабилитирана, принудена да ,,поправи’ част от роаните си. Само една книга на тази авторка  е издадена без никакви промени. и то след нейната кончина .  / поне така се знае  /

Последна книга на тази интересна личност е …???

Е, Цане? МИСЛИ…кой е отговорът на моята задачка-загадка към теб….

лили
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+