Изчезналите български имена

8-8-08-98Кога за последно сте чували да наричат някого Шепердана? А жена на име Чурица или Орда да сте срещали скоро? Днес ще си припомним някои от изчезналите български имена, съществували преди около 130 години.

Връщаме се назад във времето чрез безценния Речник на българския език на Найден Геров. В него големият ни езиковед, общественик и фолклорист събира думи, изрази, гатанки, поговорки, пословици, песни и дори клетви, които е записвал в продължение на няколко десетилетия. Първият том на изданието, чието пълно име е “Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и на руски. Събрал, нарядил и на свят изважда Найден Геров”, излиза от печат през 1885 г.

Две години по-късно на бял свят се появява и вторият. През 1899 г., когато е отпечатан третият том, неговият създател Найден Геров вече е тежко болен. След смъртта му – през 1901 г. и 1904 г. са издадени още два тома на речника, в който Геров е събрал изключително ценна информация. Делото му продължава неговият племенник Тодор Панчев, който издава последен, шести том – допълнение към труда на чичо си.

Една част от този толкова интересен и стойностен труд е посветен на “кръстните имена”. Именно от тези страници почерпихме информация и потърсихме изчезналите български имена. В текста, който четете, сме обърнали внимание на женските собствени имена. В неговото продължение ще намерите списък с изчезналите мъжки имена. Обещаваме да потърсим и тези, които макар и вече да са истинска рядкост, все още се срещат на различни места в страната. В поредицата, посветена на българските имена, ще се опитаме да изясним и някои от причините за изчезването им. Надяваме се с тези текстове да обогатим познанията ви за българското общество, такова каквото е било преди повече от век, и да запалим любопитството ви към тази част от историята на народа ни.

А
ouyouyoiuyoАнга, Анчя, Ата, Ангя
Б
Баца, Беда, Билина, Богя, Бока, Буза, Будимка, Благатка, Буда
В
Вака, Вакла, Вана, Вика, Виля, Вителенка, Влахина, Войдана, Войнка, Воскя, Вула
Г
Гелушя, Гилина, Гиола, Глигойра, Года, Голуба, Гоичя, Горголица, Гроза, Груда, Гутка, Гурлица, Гюмрия, Гъна
Д
Далчя, Дардана, Дрета, Дупка, Дулчна, Дуля, Дура, Душя, Дудена, Демия
Е
Евта, Ека, Евгеница
З
Зазуля, Завира, Зака, Зойца, Зура
И
Ика, Ила, Ихтина
К
Каравилка, Кавдивка, Катуна, Кекя, Керда, Кийка, Кинра, Киоса, Кира, Круна, Кона, Куйка, Кута
Л
Лака, Локсандра, Лисава
М
Малана, Мада, Малтичка, Манасия, Маника, Маникя, Маргара, Марушя, Мацелана, Махруда, Матруна, Маса, Масия, Минакия, Мичя, Моба, Мода, Моля, Момена, Моца, Моцка, Моща, Мрена
Н
Наза, Некя, Неранца, Никла, Нокя, Нута, Нуна, Няга
О
Обрания, Ована, Овчя, Орда
П
Пала, Палагия, Палакия, Палесана, Пандела, Пандура, Панта, Пачена, Пижя, Пиза, Понда, Проя, Прокония, Пула, Пуна
Р
Раба, Разделина, Ракя, Рама, Рана, Ренгия, Риза, Рипа, Ронса, Ройка
С
Сада, Сазда, Саздия, Салата, Салка, Севастакия, Севета, Сека, Седева, Совица, Слена, Сипана, Сина, Сентика, Сента, Села, Солуна, Сона, Соса, Снаса, Стевана, Стоядина, Струмника, Струна, Стреда, Суса
С
Сада, Сазда, Саздия, Салата, Салка, Севастакия, Севета, Сека, Седева, Совица, Слена, Сипана, Сина, Сентика, Сента, Села, Солуна, Сона, Соса, Снаса, Стевана, Стоядина, Струмника, Струна, Стреда, Суса
У
Унка
Ф
Фета, Фона, Фетка, Фрала
Ц
Цика, Цикона, Цоца, Цопка, Црена, Цръна, Црънка, Цръца
Ч
Чубра, Чиркашка, Чона, Чубрика, Чула, Чупа, Чура, Чурица, Чурка
Ш
Шепердана, Шотка, Шумка, Шуна, Шурка, Шурулийка, Шута

ppolhМного и от мъжките имената, използвани преди повече от век, са останали в историята ни. Ясно е, че днес трудно ще срещнете някого, който се казва Олутко или Саволан. След като вече ви разказахме за някои от изчезналите женски имена, използвани по българските земи преди около 130 години, идва ред да извадим от прашните страници на историята и изчезналите мъжки имена. За мнозина те са заслужено изхвърлени от именната ни система. За други – са важно свидетелство за времето, в което са живели нашите предци. Убедени сме, че същите чувства ще породи у вас и списъкът с мъжки имена, които вече не се срещат в България.

Някои от включените в него имена вероятно ще ви се строят страшно нетипични, а може би и ще ви заблудят, че с тях са кръщавани не мъже, а жени. Имена като например Анадия, Брекоя, Дулчя и други, които завършват на гласните -а или -я.

“В българския език има, макар и не много, думи от мъжки род, завършващи на -а или -я – като например владика и съдия. Затова са се използвали и мъжки имена с такива окончания. Най-често те са били взети от гръцки език (например Андрея – гр. Андреас). Други пък са библейски имена като Анания и Исая например. Тенденцията е тези имена да се съкращават и съвременните им облици имат по-мъжки вид – Андрей и Анани” – обяснява изчезването и трансформирането на някои мъжки имена специалистът по антични надписи Николай Шаранков.

Важно е да уточним, че извадката на мъжки имена по-долу е базирана на безценния Речник на българския език на Найден Геров. В него големият ни езиковед, общественик и фолклорист събира думи, изрази, гатанки, поговорки, пословици, песни и дори клетви, които е записвал в продължение на няколко десетилетия. Това обаче далеч не означава, че Геров е включил в своя труд всички имена, които са се използвали в онези години.

А
Андушко, Антул, Аратион, Аргакия, Аризан (среща се и сега като Харизан), Аце, Ато, Анадия, Анакия, Ананчо
Б
Балан, Бальо, Балчо, Барбарос, Барчо, Боге, Божо, Бока, Бонке, Бочо, Боско, Бранчо, Будак, Бузьо, Бельо, Белико, Беличко, Брекоя
В
Вайо, Вакле, Ванге, Великден, Венецко, Видак, Видул, Виле, Вилимир, Вилин, Вишньо, Влая, Войно, Волкан, Воя, Вуйо, Вуче, Въсо
Г
Гаврьо, Гадьо, Гаджьо, Гаки, Гакия, Галатион, Гарчо, Гаца, Гачьо, Генадия, Гьоне, Гила, Главчо, Глиго, Гмитър, Глигор, Гоге, Гогенко, Гайо, Голубинко, Груло, Груя, Гръдан, Гръдьо, Гулоб (диалектен вариант на Гълъб), Гъньо, Гъсьо
Д
Дале, Дардан, Дажьо, Джуне, Джюнко, Джураджо, Джурджо, Джурко, Джуро, Димитко, Добрен, Добрико, Додо, Дойо, Дойно, Докана, Дотко, Дъртьо, Дулчя, Дурко, Дучо, Дело (или Дяло – ако е от Източна България), Дъбко, Дъмшо
Е
Евангел, Еве, Евко, Еврон, Евросим, Ело, Еникия, Ецо
Ж
Жьода, Жьожьо, Жожо, Жьона, Женчо, Жерман, Жьото, Жьочко, Жуто
З
Зайко, Заимко, Заимчо, Зане, Занке, Здраве, Змейо
И
Искро, Ито, Итко
Й
Йове, Йончя
К
Кайчо, Кальо, Калчя, Камчо, Катил, Кежо, Кело, Керо, Кипре, Кирик, Кито, Климе, Коман, Коно, Кончо, Кордо, Корчо, Костурко, Крайо, Крал, Кроте, Кръньо, Крънчо, Куза, Кръто, Куздо, Кумчо, Курто, Курт, Къло, Къто
Л
Лачко, Лего, Лепоя, Леско, Лесо, Либен, Лигдо, Лугин, Лулчо, Люлчо
М
Мадо, Мальо, Малко, Малчо, Малей, Манге, Манго, Мандо, Манке, Марге, Мацо, Мащо, Медо, Мелко, Митранко, Младжо, Младо, Модро, Момчула, Моца, Моно, Моско, Мошо
Н
Наде, Найдо, Нате, Недан, Неко, Неро, Нецо, Нечо, Нешо, Нито, Нойо, Нончо, Нунчо
О
Ован, Олутко, Орде, Ордо
П
Паго, Пальо, Пало, Пандур, Панчелим, Пасе, Пасун, Перчо, Пешун, Пижо, Питиле, Праджо, Прокопия, Първо, Псантир, Пуйчо, Пуне, Петелко
Р
Рабо, Радеш, Радош, Рад, Раин, Рале, Рамо, Ресо, Ризе, Ризман, Ризо, Рилко, Ристоско, Родан, Рольо, Руле, Ръсо, Русчо
С
Садо, Саволан, Саздо, Салчо, Сасо, Свиле, Секула, Селе, Семо, Синан, Сино, Скачко, Сладко, Смил, Соврон, Солун, Сото, Сърбин, Станешо, Станиш, Стоядин, Стрезо, Струмен
Т
Таке, Тале, Телфо, Темеляки, Терко, Тешо, Тимо, Тиньо, Тодос, Токе, Токо, Толе, Точе, Трене, Тръпчо, Туле, Тупанко
У
Угрин, Уно, Унчо
Ф
Фрате, Фърго
Х
Херовим, Хица, Хубан
Ц
Цаноя, Цацо, Цвельо, Цело, Цемко, Цико, Цикоя, Цойко, Цръньо, Цръце, Цуце
Ч
Чека, Чубне, Чудо
Ш
Шеринко, Шико, Шоке, Шотко, Шулко, Шумко, Шутьо
Ю
Юлван, Юрош
материал на : www.lifebites.bg

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+