Думи в мрежа

Казват , че колкото по-богат речник имаме, толкова по-добре умеем да говорим.
При Вас как е ?images
Можете да проверите с тази игра!
Думата ,,благороден” от една страна означава произход, а от друга- качества на човешки характер.
Приятно забавление!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+