За 1клас не е най-важно детето да знае буквите

678222Един материал, който е интересен и може да възбуди сериозен нетразговор между педагозите, работещи с деца от тази възраст, НО аз си чета,  и си чета и се сещам, че май тук има нещо от недалечното минало, когато да се работи с ученици от 1 клас за учителя си беше удоволствие.

Децата идваха в училище с желание и уважение към училището, възпитани от семейството и детската градина и с умение да общуват един с друг и с учителя… Нямаше ревящи първокласници и такива, които създават серизони проблеми на работата в класа, а разговорите между учители и родители бяха съобразени с общоприетите етични обществени норми за това…

Та, четете… Материалът е приятен…

Успешна учебна година, колеги!

При завършване на подготвителната група детето трябва да е емоционално и психологически подготвено за училището, казва психологът Теодора Пампулова

През последните години се смята, че дете, което е завършило подготвителната група в детската градина и не може да чете и смята поне до 10, е изостанало в развитието си.

Ако на прага на училището детето не знае да изписва буквите и цифрите, да рецитира поне няколко стихотворения, да пее песни и да задава въпроси на английски език – то се смята за по-малко умно в сравнение с другите деца.

Детската градина е мястото, където детето трябва да бъде емоционално и психологически подготвено за новата си роля на бъдещ ученик, е мнението на психолога Теодора Пампулова. В забавачката то трябва да придобие интерес към ученето, към училището, към учителите като авторитети.

В Държавните образователни изисквания за предучилищното образование не е заложено детето да се научи да пише и чете. То може да изписва елементи от букви, да се учи да се ориентира в тетрадката с широки и тесни редове, да се концентрира и внимава, да изследва средата, която го заобикаля, да рисува.

Понякога обаче това не е достатъчно за родителите. Любознателността и любопитството на децата са вътрешните им мотиви, чрез които се стремят да опознават и изучават света. Когато ученето на буквите и цифрите е продиктувано от тези мотиви – ученето е забавление и е много по-лесно. Настояването на родителя и желанието му детето да е по-добро от останалите всъщност затормозява ученето при малките.

Възниква обаче въпросът дали наученото да пише /макар и с печатни букви/ и чете дете е усвоило стабилни умения за учене и дали няма да изгуби своя интерес? Повтарянето на материала понякога прави ученика по-разсеян и незаинтересован. Това той е научил в детската градина и проявява интелектуална пасивност. Често тези деца нямат стабилно изградени навици за мислене и разсъждение върху задача, ако тя не е представена под формата на игра и забавление.

Децата, тръгнали „подготвени“ в първи клас често имат самочувствието, че знаят достатъчно и не полагат толкова усилия в ученето като останалите, което се оказва изключително стресиращо за детето при първия голям изпит в живота му – НВО в IV клас.

В подготвителната група детето трябва да се научи да слуша и внимава, да общува свободно и да изразява собствената си гледна точка чрез смислени изречения, да обогати речника си и да се стреми да разсъждава, да се ориентира по отношение на времето и пространството, да усвои нови норми на социално приемливо поведение, умения да създава и поддържа взаимоотношения, да придобие увереност, че го очаква нещо приятно и позитивно при постъпване в първи клас.

Дали детето трябва да знае да чете и смята в първи клас остава решение на родителя, но Теодора Пампулова съветва, че именно първи клас е мястото където детето трябва да се научи да учи. Ролята на подготвителната група е да осигури емоционалната увереност на детето, че е готово за промяната.
материал на : Издателство ,,Паисий Хилендарски”

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+