Таблица за умножение с 9

123Всяка карта се обръща с клик върху нея.
,,remaining cards”-с клик там-се появява следващата карта
.Можете да смените -първо да виждате резултата , а Вие да казвате как се е получил, като правите клик върху,,shou Answer first”. Може да настроите автоматична смяна на картите… има  и други възможности. Разгледайте и работете, както Ви хареса.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+