Учителят на XXI век е…

Нещо, откраднато от чужда медия, ама и ние тук в българско си го знаем ВЕЧЕ…нали?Характеристиките на учителя на XXI век

Адаптивен

Той може да се приспособи към всяка промяна. Да си преподавател в днешния свят, означава да усвояваш непрекъснато променящи се програми, планове, инструменти. Умните дъски заместват черните, таблетите – учебниците и новият учител трябва да се справя с това.

Учащ през целия си живот

Тези преподаватели не просто очакват от учениците си да учат през целия си живот, но го поставят като цел и пред себе си. Те са наясно с новите тенденции в образованието и технологиите и знаят как да актуализират уроците си, за да звучат съвременно.

Наясно с технологиите

Технологиите се развиват с бързи темпове и съвременният учител е в крак с тях. Най-новите технически постижения независимо дали са за преподаване или оценяване, помагат на учителя и ученика да учат по-бързо и по-добре. Ефективният учител знае как най-новите устройства могат да променят учебния процес за учениците и затова се стараят да ги познават.

Умее да работи в екип

Ефективният учител на XXI век трябва да може да си сътрудничи с други хора и да работи в екип. През последното десетилетие важността на това умение нарасна. Ученето е по-успешно, когато споделяш идеите си и знанието си с останалите. Да споделяш опита и експертизата си, да комуникираш и да учиш от другите, е основна част от процеса на преподаване и развитие.

Мисли в бъдещето

Успешният учител на XXI век мисли за бъдещето на учениците си и е наясно с кариерните възможности, които може да са приложими за тях. Те винаги планиратуроците си така, че нито едно дете да не изостане значително от останалите. Фокусират се в подготовката на децата за бъдещето.

Той е защитник

Не само на учениците си, но и на професията си. В наши дни учителите са под непрекъснато наблюдение и критики. Вместо да отстъпва, учителят на XXI век защитава себе си и професията си. Той внимателно следи за нередности и надига глас, за да сигнализира за тях.

Той защитава и учениците си. Класните стаи са пълни с деца, които имат нужда някой да се грижи за тях, да ги съветва, да ги окуражава и да ги изслушва. Ефективните учители споделят своето знание и опит и служат за ролеви модели на учениците си.

Да си учител в XXI век, означава да преподаваш така, както винаги си го правил, но използвайки съвременните инструменти и технологии. Означава да използваш всичко, което е важно в съвременния свят, така че учениците ти да могат да успяват. Да имаш способността да направляваш учениците си и да ги подготвяш за бъдещето.

С една дума- даскалът на 21 век трябва да е нещо като компютър от 22 век- ха х ах ха ….
материал на https://www.thoughtco.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+