Как ни влияят сградите?

1334Домът е като жив организъм, още един член на семейството. Трябва да мислим за него цялостно и като системи. За да е здравословен един дом трябва да е способен да създава баланс и обмен на въздух и влажност, точно както нашите дробове.
Основният принцип е „балансът“. Всички материали и материи, които идват директно от природата и са естествени, изграждат „жива структура“, която „произвежда живот“. Когато тези материали се върнат в природата, те няма да причинят вреда.

Домът и средата, в която живеем рефлектират върху здравето ни и начина, по който ни кара да се чувстваме основно по два начина:

1. Как е построена една сграда: физическата й структура, каква трябва да е тя, за да е полезна за здравето на обитателите.
2. Как обитаваме домовете си и начините, по които ги замърсяваме.

Съвременната ситуация по отношение на околната среда изисква нов подход, който да гарантира, че нашите домове, училища, работни места поддържат здравето и благосъстоянието на обитателите. Взаимоотношенията между застроената среда и естествената са сложни.

Какво представлява микроклимата в помещенията?

В миналото къщите са били изградени от естествени материали и на базата на естествените процеси.
Те не са пречили на природните цикли, описани по-горе, а по-скоро са били част от тях. Направени от кирпич, слама, глина, тръстика, дърво, камък, в зависимост от локалните дадености и находища – тези постройки са позволявали на въздуха да циркулира и освежава атмосферата.
Днес повишеното желание за комфорт и консуматорството е променило това. Tехнологията отиде в посока на синтетични и други не дотам безвредни строителни материали.
Това довежда до проблеми за хората, защото къщите са направени така, че не може да се постигне добра циркулация на въздуха и също така много от продуктите освобождават вредни химикали във въздуха в продължение на години. В допълнение влагата създава условия за развитие на плесени и бактерии, когато е в повишени нива. Така нашите къщи вместо да изразяват диаграма, показваща здрави взаимодействия на въздух, вода, материя, енергия стават небалансиран продукт на болестта.

Въздух: Дъхът на живота.
Ние може да оцелеем седмици без храна и дни без вода, но лишени от въздух или изложени на смъртоносни токсини във въздуха, животът може да приключи в рамките на минути или дори секунди.
Въздухът, който дишаме, се състои от азот 78%, 21% кислород, както и малки количества на следи от газове. В природата има прекрасен баланс, създаден от растения и животни. Въздухът е от основно значение за всички аспекти на изменението на неговото присъствие е необходимо за създаване на влага, електрически заряди, както и някои форми на топлина. Взаимосвързаността означава, че качеството на въздуха зависи от неговата температура, съдържание на влага и електрически заряд.

До средата на двадесети век сградите са строени предимно с естествени материали – дървен материал, пръст, тухла, камък, вар, корк, слама и тръстика, които са имали способността да регулират микроклимата в съответствие с доказани методи на строителство. През последните щейсет години, обаче обстоятелствата са почти изцяло променени. Осемдесет до деветдесет процента от изграждане на материали, като бетон, стомана, пластмаса и стъкло са непроницаеми и неспособни да осъществяват климатично регулиране.

Основни замърсители на въздуха в помещенията са:
замърсен атмосферен въздух
олово
биозамърсители като плесен, мухъл, бактерии, прах, акари и др.
летливи органични съединения (ЛОС)
пестициди
поливинилхлорид (PVC)
радон
азбест
газове при горене
Голяма част от замърсителите са вследствие на начина ни на обитаване в сградите – качеството на битова и почистваща химия, хигиенни навици за проветряване, почистване и внасяне на замърсители отвън, които попадайки веднъж в жилището започват да циркулират в рамките на помещенията; от значение са както строителсните материали, така и обзавеждането и използваните материи.

В продължение на над 20 години учени и специалисти изследват „синдрома на болната сграда“ (SBS).
Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради, при реновации и ремонти.
Това е направление, което обединява методи за проектиране и технологии за предоставяне на информация, необходима за създаване на здравословни домове и работни места. Изследва цялостната взаимосвързаност в живота и търси начини за решаване на проблеми, продиктувани от съвременния начин на строителство и изгражане на селища.

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Германия формулира някои от следните биологични, екологични, психологически принципи:

Използване на естествени (местни) и безвредни за здравето и околната среда материали.
Съхранение и намалено използване на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници, където е възможно.
Осигуряване на добър микроклимат в помещенията.
Пасивно регулиране на влажността на въздуха.
Баланс между топлоизолирането и задържането на топлината на сградата.
Оптимизиране на температурата на въздуха и повърхностите в помещението, „усещането за комфорт“.
Постигане на добро качество на въздуха.
Осигуряване на естествена светлина и цветове.
Изследване и ограничаване на въздействието на електромагнитни полета и излъчвания.
Осигуряване на възможно най-доброто качество на питейната вода.
Хармонични размери, пропорции и форми.
„Синдрома на болната сграда“ (SBS).
Списъкът на потенциалните скрити замърсители в сградите и ефекти на електромагнитно излъчване се увеличава всяка година. Появата и развитие на мухъл и влага, също е фактор за качеството на въздуха в затворени помещения. Всичко това води до множество здравословни проблеми като главоболие, астма, алергии, хормонални нарушения и дори рак. Симптомите могат да бъдат много по-изразени при малки деца, болни и възрастни хора.
Какво мога да направя?
Използвайте естествени строителни материали, колкото е възможно.
Избягвайте продукти, които имат силни аромати (почистващи продукти и такива за лична хигиена, свещи и др).
Бъдете внимателни с килими и пластмасови и др.синтетични материали, бои и лепила.
Осигурете достатъчно естествена вентилация като прозорци, които могат да бъдат отворени.
Контролирайте източниците на влагата.
Премахнете източници на газове при горене (камини с вътрешно зареждане) и пестициди.
Източници на информация:
The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie
International Institute for Building – Biology & Ecology, USA

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+