Поздрав!

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/1cb91fb45469bdcccbe228c1bfe008e7.gifНе е случайно това, че този петел Ви казва добро утро!
Според митовете петелът е символ на СЛЪНЦЕТО, на утрото, с което се ражда новият ден. Той е символ на възкръсването, белег за мъжка сила, близка до агресивността в своя порив. Ето защо петелът, който със своето кукуригане посреща изгрева и предизвестява новото начало и своята готовност за живот през новия ден Ви поднася. Неговата енергия и сила ще се пренесе и върху Вашaта нова седмица!

Петлите имат различна окраска и хората от стари времена са свързали това с техните качества.
Червените и светлите- те са най-силни и носят огъня, живота.
Черните- те са свързани с подземния свят и водата.
Християнството свързва петела с Христос, защото се говори, че и при раждането на Бога , и при неговата смърт- се чуло пеене на петел.
Мюсюлманите също приемат тази птица за важна и казват, че когато пее петел, значи наоколо има ангел небесен. Самият пророк е казал: ,,Белият петел е мой приятел; той е враг на неприятеля на Бога…”.
В народните представи на българина времето от залеза до първи петли е опасно, защото тогава се появяват тъмните сили. Щом пропее петел те губят своята черна сила. Има и специален Петльовден- принася се жертва- петел от майки на момчета, за да има плодородие. Петел е присъствал и в старите български сватби.
Знаете, че петелът е особено ценен във Франция. Той е техен неофициален символ. Изображенията на галската птица присъства на знамето на южна Франция- нация по време на революцията, а в края на XIX век се появява и на монетата от 20 франка. Според една от легендите, когато Юлии Цезар покорил галите- те му поднесли петел, който бил толкова жилав и стар, че изобщо не ставал за ядене. Така те искали да му покажат какъв жилав народ са и колко ще му бъде трудно да ги пречупи.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+