Всички автобуси спират днес от 14 до 15.30 часа

https://www.art1a1d.comБраншовите организации в автобусния транспорт са категорично против законопроекта за Българската автомобилна камара и в случай, че той не бъде оттеглен, започва стачка.

От бранша декларираха, че на 14 юни 2018 г. ще предприемат предупредителни стачни действия, които ще се изразяват в преустановяване превоза на пътници в цялата страна за от 14.00 до 15.30 часа.

Ако и това не даде резултат, на 25 юни 2018 г. ще се премине към ефективни стачни действия до разрешаването на казуса.

„Това е закон, който не отговаря на нуждите на бранша. Подготвен е от хора, които нямат компетенции в пътническите превози. Закон, чрез който всъщност ще се приватизира държавната корупция“, коментира Магдалена Милтенова от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта.

Според нея законопроектът противоречи на Конституцията, на Закона за автомобилните превози и на редица други нормативни актове.

Скандалните според автобусния бранш текстове посочват за национален компетентен орган по прилагането на Регламент /ЕО/ 1071/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета Българската автомобилна камара. Към настоящия момент национален компетентен орган по смисъла на този Регламент е ИА “Автомобилна администрация”, респективно Министерство на транспорта.

Незаконосъобразно е функции и дейности на ИА „Автомобилна администрация“ да бъдат изземвани и поверявани на Автомобилна камара, състояща се от преки конкуренти в сектора на обществен превоз на пътници. Още повече, че по смисъла на чл. 10 от Регламент /ЕО/ 1071/2009, функциите на компетентен орган се осъществяват от държавни органи, посочват от автобусния бизнес.

Очаква се браншът сам да решава кой да бъде лицензиран и кой не, както и да осъществява контрол, защото очевидно според законодателя в ИА „Автомобилна администрация” са налице „съмнителни практики“. В същото време така предложения законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията „автомобилен превозвач”, особено с оглед факта, че същият допуска възможността конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по прилагането на този закон, посочват от сдруженията в сектора.

Според тях държавата абдикира окончателно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортния сектор, а името „Българска автомобилна камара“ е било запазено още през февруари в Търговския регистър.

“Искаме г-н Станислав Иванов, депутат от ГЕРБ, да изтегли незабавно законопроекта. В противен случай, на 14 юни, от 14.00 до 15.30 часа, ще преустановим работа в цялата страна.“, заяви Галя Топалова, председател на НСАПБ.

Категорична е позицията и срещу създаването на една Автомобилна камара, в която да членуват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници и превозвачите, извършващи обществен превоз на товари.

Необходими са самостоятелни структури, каквито насоки дава и Европейското законодателство, отразени в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.,относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози.

Проблемите на бранша на автобусните превозвачи са коренно различни от тези на товарните превози. Необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един от браншовете, посочват автобусните браншови организации.
  материл на Морето нет
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+