Тест на Коулман – ИНТУИЦИЯ

90Днес твърде много се говори за интуитивното познание на света, което човек владее паралелно с логическото (рационалното) познание. Някои автори определят интуицията като способност за проникване през бариерата между съзнаваното и несъзнаваното.

В теорията си за психологическите типове Карл Юнг формулира 4 психологически функции: усещане;

интуиция

мислене

преживяване.

Функцията интуиция (intuition) е точно противоположната на “усещане”. Тя включва възприемането на възможности, на значения, на взаимовръзки. Юнг характеризира интуицията като възприемане по пътя на несъзнателното. Нейното осъзнаване може да стане внезапно като “инсайт”, като схема, която свързва повърхностно погледнато необвързани неща, като откритие. Интуицията позволява на възприятието да прескочи очевидното, да се насочи към възможното бъдеще. Личности, които са с подчертано изявена “интуиция” се интересуват от възможностите, обичат да теоретизират и са подчертано креативни. Усещането и интуицията са т. нар. ирационални функции . При първата функция се преживява настоящето и качествата на нещата по неоценъчен начин. Втората функция предполага предвиждането на съществени характеристики или събития, боравене с понятия за бъдещи възможности. Функциите “усещане” и “интуиция” се осъзнават и действат активно само в съчетание, обслужвайки функцията “мислене”. Личността е способна да акумулира много видове енергия с цел да подпомогне и осигури процеса на мислене с необходимия материал. Интуицията от своя страна може да инициира определена система на мислене.

Тази способност понякога помага твърде услужливо на човек, например, при вземане на сложни решения или при опасни ситуации. Именно интуицията е тази, която помага да се подбере нужния момент за изричане на определена дума, за извършване на определено действие. Понякога интуитивно възникващото усещане предупреждава за опасност, която заплашва друг близък човек. Има схващане, че интуицията подлежи на развитие. Известно е, че при жените интуицията е развита в по-голяма степен.

Английският психолог Коулман предлага няколко елементарни въпроса, от отговорите на които могат да се оценят интуитивните способности.

1. Описание: Тестът е самооценъчен и е от категорията „популярни”. Съдържа 20 въпроса, на които се иска да се даде само един отговор от два възможни: съгласен – „да” и несъгласен – „не”.  

2. Въпросник:

(1) Бързо ли откривате отговора, когато се опитвате да разрешите загадки и главоблъсканици?

(2) Случвало ли се е при някаква хазартна игра, често да Ви върви (да имате късмет)?

(3) Често ли изпитвате усещане, че  домът Ви е уютен и щастлив?

(4) Случвало ли се е да изпитвате желание за близост с човек, който сте го видели само за миг?

(5) Имали ли сте случаи, да предугадите кой звъни по телефона преди да сте вдигнали слушалката?

(6) Вслушвате ли се в някакъв „вътрешен  глас”, който Ви съветва как да постъпите?

(7) Вярвате ли повече от другите в съдбата си?

(8) Имали ли сте случаи, при които просто да знаете какво ще Ви каже другия човек?

(9) Сънувате ли често сънища, които впоследствие да се оказват истина?

(10) Имате ли случаи, при които преди да отворите писмото от някой, да знаете какво пише в него?

(11) Случвало ли се е при разговор, предварително да откриете какво би било предложението на събеседника Ви?

(12) Имали ли сте случай, да мислите усилено за човек, който отдавна не сте виждали или чували, а след това изведнъж да получите съобщение от него (да се срещнете, да проведете телефонен разговор по негова инициатива)?

(13) Случвали се понякога да се доверите на някого по необяснима причина?

(14) Гордеете ли се със способност да откривате характера на човек само от пръв поглед?

(15) Изпитвате ли често някакво чувство, че определено нещо вече сте виждали?

(16) Имали ли сте случаи да се откажете от самолетен полет, водени от някакво чувство за опасност?

(17) Събуждали ли сте се през нощта с чувство за някаква опасност за близък и родственик?

(18) Имали ли сте чувството, че по някаква необяснима причина определен човек не Ви харесва?

(19) Случвали ли се е, да видите някакъв предмет, дреха  или аксесоар и да почувствате, че непременно трябва да го имате?

(20) Вярвате ли в любовта от пръв поглед?

3. Обработка на резултатите

Всеки положителен отговор се оценява с 1 точка, а отрицателния с 0 точки., като при сбор:

# от 10 до 20 точки – Имате силно развита интуиция. Вие владеете изключителни способности и не се боите да се доверите на своите ирационални усещания.

# от 1 до 9 точки – Имате развита интуиция, но не винаги разчитате на нея и не използвате изцяло интуитивните си способности.  Склонен сте да обмисляте и да разсъждавате от позиция на здравия разум и опит.

# 0 точки – Нямате развита интуиция. Вие сте изцяло рационален тип и боравите само с проверени факти и аргументи. Трудно взимате рискови решения.Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+