Тест- колко съм решителен

https://www.art1a1d.comТова е важен въпрос. Нерешителността на хората води до доста сериозни проблеми. И така-решителен ли сте?
Отговорете на въпросите от теста и  надявам се ще опознаете себе си още по-добре.

От предложените варианти на отговори- А, Б, В, Г, Д, Е –изберете един…
1. Какво според вас преди всичко движи човека в неговия живот?
А- любопитството, Б- желанието, В- необходимостта

2. Как мислите,защо хората сменят работата си?
Г- поради уволнение,  Д- за по-голяма заплата,  Е- новата работа повече им допада

3. Когато имате неприятности:
А- отлагате решаването им до последно, Б- изпитвате нужда да анализирате доколко вие сам сте виновен затях, В- не искате дори да си помисляте за това, което се е случило

4. Не сте успели навреме да свършите някаква работа и :
Е- заявявате за своя неуспех още преди това да е станало известно,
Г- с безпокойство чакате момента, в който ще ви попитат за резултатите
Д- подготвяте аргументирано обяснение

5. Когато постигнете някаква поставена цел,посрещате новината за това:
В- с чувство на облекчение, Б- с бурни положителни емоции,А- различно,в зависимост от целта,но не така бурно

6. Какво бихте препоръчали на много стеснителен човек?
Г- да избягва ситуации, в които трябва да се рискува,Е – да преодолее стеснителността, обръщайки се за помощ към психолог, Д- да се запознае с хора от друг тип, които не страдат от прекалена срамежливост
7. Как ще постъпите в конфликтна ситуация?
Б- ще поговоря с този,с когото съм влязъл в конфликт,А-ще напиша писмо , В- ще се опитам да разреша конфликта чрез посредник

8. Какъв страх възниква у вас , когато грешите?
Д- страх от това, че грешката може да измени оня ред,с който вие сте свикнали, Г- страх от наказание, Е- страх от това да не загубите престижа си

9. Когато разговаряте с някого,то:
А- от време на време отмествате поглед, Б-гледате събеседника право в очите, Г- отмествате поглед,дори когато се обръщат към вас

10. Когато водите важен разговор,то:
Е- тонът на разговора обикновено остава спокоен, Д-о т време на време вмъквате нищо не означаващи думи, Г- вие се повтаряте,вълнувате се ,гласът ви започва да ви подвежда

А сега да видим резултатите
Ако почти всички ваши отговори се състоят от вариантите А и Д,

то вие не сте особено решителен човек,но не можете да бъдете наречен и нерешителен. Действате не винаги достатъчно активно и бързо,но това е само защото смятате, че работата не си струва усилията. Харесват ви смелите хора. Но често оправдавате и нерешителните,смятайки, че те действат така не от страх, а от предпазливост. Когато четете книги,гледате филми за смели,отчаяни хора, често ви се иска да бъдете на тяхно място.
Ако сте избрали основно варианти Б,Е,

то вие безусловно сте решителен човек. Твърде често пренебрегвате неща,които според вас са дребни и незначителни. Въпреки това,вас ви ценят като самостоятелна и интересна личност. Ако притежавате и чувство на отговорност, често ще ви възлагат и сложни задачи,но в този случай, във вашата група, трябва да има и хора от друг тип, които биха уравновесявали твърде високата ви активност. Не трябва ли все пак по-добре да обмисляте решенията,които вземате?

Ако всички ваши отговори се отнасят към В и Г,

то вие се боите не само да вземате решения,но даже и да ги обмисляте,страхувайки се от предстоящите събития. Психологическото ви състояние не може да бъде определено като стабилно и благополучно. Очаквате по-скоро критики на вашите действия, отколкото похвали.

Имате ли други варианти на отговорите? Ако нямате, то значи имате проблеми не само със себе си, но и с околните.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+