Английски език

https://www.art1a1d.comWas vs Were in Questions
Забвление за всички ,
които мислят ,
че знаят английски език или пък го учат сега.
Тестhttps://www.art1a1d.comСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+