Краткосрочни и дългосрочни финанси

https://www.art1a1d.comКраткосрочни са тези, които са ни нужни днес да покриваме разходите си. Към тях спадат сметките ни за ток, храна, дрехи, вноските по кредити и лизинги, ежедневните харчове и всички финанси, за които трябва да мислим в рамките на следващите два – три месеца. Дългосрочни финанси са тези, които ще ни трябват за след време. Такива са разходите за осигуряване на пенсии, инвестициите, които правим с цел повишаване стандарта ни за живот, парите за обучение на децата, разходите ни за здраве в дългосрочен план и други от този тип.
За да можем да сме сигурни, че правилно управляваме нашите финанси – първо трябва да заделим 10% от приходите си за пенсия. Когато купим една машина с цел да произведем нещо с нея тя има определен живот за работа. През този живот ние трябва да заделяме амортизационни, с които да купим нова машина, когато на тази и свърши живота. В случая ние сме машината, която произвежда за целия ни живот. Ние заделяме и инвестираме средства, с които да си осигурим доход, за периода, в който няма да работим.
Вторите 10% трябва да заделим, за да се подържаме във форма и да можем да изкарваме пари. Ако вземем примера с машината, за да произвежда тя трябва да работи. В нашия случай трябва да сме здрави, за да можем да работим и да си осигурим финансите, с които да покриваме всичките си разходи. Затова заделяме 10% от дохода си за здраве – в случая става въпрос за здравни застраховки.
Следващите 10% инвестираме с цел подобряваме стандарта ни на живот и увеличаването на целия ни приход. Инвестициите правим за различни периоди, за да можем по етапно да си вдигаме дохода.

Един пример, ако инвестираме 1000 лева на година при 14% доходност за 20 години ще имаме 91 025лв., които ако оставим на по-ниска доходност от 8%, но която може да ни носи краткосрочни дивиденти ние ще си увеличим месечния доход с 606,83 стотинки.

Ето как след 20 години ние ще си вдигнем дохода с 606,83 лева и ще можем да харчим повече пари без да има опастност да си сринем финансите и без да се налага да работим повече за тях.
След като разпределим тези 30 % с останалите пари си покриваме месечните разходи.

Най-голямата грешка е да чакаме да ни останат пари и едва тогава да заделяме тези 30%. Това никога няма да се получи.

Помнете първо отделяте 30% и ги захранванете в правилните финансови продукти и с останалата част живеете.

Ако парите, които остават не ви стигат, тогава търсете начин да изкарвате повече, а не харчете от парите за бъдещето си.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+