10 държави, в които гей браковете са разрешени

https://www.art1a1d.com17-ти май е Международеният ден срещу хомофобията и трансфобията. На тази дата през 1990 г. Световната здравна организация изключва хомосексуалността като психиатрична болест от списъка на международната класификация на болестите. Отбелязването на този ден се координира с разположения в Париж комитет IDAHO, с президент френския писател и учен Луи-Жорж Тен.

Денят е признат в Европейския съюз и се отбелязва в повече от 50 страни по света, от 17 май 2005 г. насам. Хомофобията може да се разглежда като страх, омраза и отхвърляне от и на хомосексуалните и бисексуалните хора, както и трансфобията като неприязън към трансполовите хора.

Множество международни организации се отнасят към тези „фобии“, както към сексизма и расизма. Действията, продиктувани от хомофобия и трансфобия, представляват дискриминация. Сексуалната ориентация, нито половата идентичност касаят пряко личните и професионалните качества и умения на човек. Любовните връзки и съюзи между мъже са познати още от древността.

В Древна Гърция взаимоотношенията между зрелия мъж (erastes) и любимия му юноша (eromenos) имала важна социална роля. Макар данните за официално сключвани бракове да са оскъдни, може да се твърди, че в Древна Елада и Древен Рим е съществувала форма на обвързване между хомосексуалните партньори. Ето 10 от общо 14-те държавите по света, към май 2013-та, в които еднополовите бракове са разрешени.

1. Холандия

Хомосексуалните контакти между възрастни са легални в страната от 1811 г. През 1993 г. е забранена дискриминацията на база сексуална ориентация. От 1998 г. на еднополовите двойки е дадено правото на фактическо съжителство, а от 2001 г. Холандия става първата страна в света, която разрешава гей браковете.

2. Белгия

Белгия е втората държава, в която се разрешават хомосексуални бракове. В началото на 2013 г., премиерът на страната Елио ди Рупо, критикува протестите във Франция срещу гей браковете и изказа задоволство от модерната си страна, в която от десетилетие е разрешено официалното обвързването между хомосексуални двойки.

3. Испания

По време на диктатурата на Франко хомосексуалността, абортът и разводът са били забранени. През 2004 г. обаче, след идването на власт на социалистическо правителство започва кампания за легализиране на гей браковете и даване на права за осиновяване на еднополовите двойки. Испания приема закона, даващ равни права на гей двойките, въпреки силната опозиция срещу законопроекта от страна на католическата църква през 2005 г.

4. Канада

През 1999 г. в Канада е прието антидискриминационно законодателство, което третира и гей проблемите. През 2005 г. страната става четвъртата държава в света, която признава гей браковете.

5. Република Южна Африка

По време на дискриминационния период, наречен апартейд, наказанието за гейове в ЮАР е било 7 години затвор. През 1993 г. страната става първата, която забранява дискриминация на база сексуална ориентация. Еднополови бракове са разрешени от 2006 г.

6. Норвегия

След 1993 г. в Норвегия се дава възможност на хомосексуалните да живеят в граждански съюз, но им се отказва правото на църковен брак или да бъдат осиновители. През 2004 г. закона за гей браковете е отхвърлен, но пет години по-късно Норвегия става шестата държава в света, в която „различните“ могат да сключат брак.

7. Швеция

През 2009 г. и в Швеция са разрешени гей браковете. Пет месеца по-късно, Шведската Лутеранска църква одобрява извършването на брачна церемония за еднополовите двойки в църквите. Така Швеция, която бе сред първите страни, разрешили на еднополовите двойки да осиновяват деца, се превърна и в първата държава в света, позволяваща на хомосексуалистите да сключват брак в църква.

8. Португалия

През 2010 г. Teresa Pires и Helena Paixao стават първата еднополова двойка оженила се в Португалия. Осиновяването на деца от хомосексуални съпрузи, обаче остава забранено.

9. Аржентина

Аржентина е първата латиноамериканска държава, в която еднополовите бракове са разрешени. От 2010 г. хомосексуалните семейни двойки ще могат да осиновяват деца и ще имат същите права като хетеросексуалните семейства по отношение на социалните осигуровки, отпуски по семейни причини и семейни надбавки.

10. Франция

Преди малко повече от месец Френския Сенат, след гласуване в Националното събрание на Франция узакони гейбраковете и осиновяването на деца в семейства от един и същ пол в страната.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+