Менторът – важен за всеки

Bozeman и Feeney (2007) определят менторството, като “процес за неформално предаване на знания, социални капитаhttps://www.art1a1d.comли и психо-социална подкрепа насочени към получателя, в областта на работата, кариерата или професионалното му развитие; наставничеството предполага неформално общуване лице в лице за продължителен период от време, между човек, за който се смята, че има съответните натрупани знания, мъдрост и опит (ментор) и човек, за който се счита, че има по-малко (протеже).“

Менторството води началото си от епичната поема на Омир „Одисея“. В поемата Одисей, крал на Итака, отива да се бие в Троянската война и той поверява грижата за своето кралство на Ментор, който работи като учител на сина на Одисей – Телемах.

За менторството се смята, че е предаването на мъдрост от мъдър и доверен съветник, който обикновено заема лидерска позиция, който помага и насочва кариерата на друг човек, обичайно в горните ешелони на организацията. Има два най-общи термина, които се ползват за описването на насочваното лице – „наставляван“ и „протеже“, други по-малко използвани термини са „чирак“ и „студент“.

Менторът-наставник се грижи за своите протежета и се оттегля, когато види, че те получават най-добрия шанс да използват своя потенциал за растеж в кариерата.

Менторството включва преподаване, обучение, коучинг и помага да се изгради висока степен на доверие и увереност.

Но това, което носи пълната магия на наставничеството е в известна степен чувството на привързаност и топлото приятелство, което се изгражда.

Защо да имате ментор? Какви са ползите и целите?

Доказано е, че менторството има положителен ефект върху кариерата на човек. Едно проучване от Gerard Roche (1979) установява, че 63.5 % от 1,250 респондента, които са имали ментор (определен като човек, който лично се вълнува и интересува от твоята кариера и който те е ръководил или спонсорирал) получават като цяло по-добре платена работа, достигат своята позиция по-бързо и са по-доволни от своята работа и кариера, отколкото колегите им, които нямат ментор.

Kram (1986) открива, че менторството улеснява социализацията на нови служители в организацията, намалява текучеството, минимизира приспособяването по средата на кариерното развитие, подобрява преноса на знания, умения и ценноссти и също така улеснява приспособяването по време на пенсионирането. Като цяло, менторството допринася за успеха и прогреса на компанията и личността в нея.

Идентифицирани са най-общо следните основни ползи от менторството:

− получаване или осигуряване на кураж, мотивация и подкрепа;
− подкрепа за разбирането на различни гледни точки;
− придобиването или осигуряването на ценни знания, умения и опит от друг човек;
− изграждането и разширяването на социалната и бизнес мрежата.

Основните цели на отношенията между ментора и другия човек са:

− борба за взаимни ползи – подкрепа за постигане на целите на другия;
− съгласие за конфиденциалност – това е критичен момент в изграждането на доверени отношения, с цел достигане на пълния потенциал на взаимоотношенията;
− ангажимент за откровеност – и двете страни ясно да заявят, какво очакват да получат от тези отношения и тяхната визия затова, как ще постигнат целите си;
− слушане и учене – взаимните ползи и честността се постигат, когато и двете страни умеят да чуват и уважават гледната точка на другия;
− изграждане на работещо партньорство – сътрудничеството за постигане на общите професионални цели води до запознаване с предпочитания работен стил, дневни задължения и професионални аспирации;
− водене чрез личен пример – делата оставят най-силно и трайно впечатление;
− бъдете гъвкави – може да имате ясно дефинирани цели и все пак процесът на изпълнение също може да е толкова важен, а на моменти дори и повече от самите цели.

Сфера на дейност

Менторите могат да бъдат от различни сфери на бизнеса, без ограничения.

Например: финанси, мениджмънт, маркетинг, дизайн, бизнес консултиране, човешки ресурси, счетоводство, право, връзки с обществеността, дори от сферата на изкуството и много други.

Видове ментори и техните роли

Различните менторски взаимоотношения могат да доведат до различни видове ментори и стилове:
− Мъдър лидер – той е на върха на кариерата си в организацията и иска да сподели знания и мъдрост с другите. Повечето менторски отношения с този вид ментори са формално уредени и все пак те често работят с протежета под формата на неформално чиракуване.
− Коучър за живота – той е професионален ментор, често е в отдел Човешки ресурси на организацията или е външен консултант. Към тях често се обръщат хора, които искат да сменят работата, или да открият ново призвание в кариерата си и се нуждаят някой да измери тяхното представяне, да ги подготви за новите кариерни възможности или просто да ги подкрепи в поставянето и постигането на личните им цели. Тези отношения са кратки с ясни цели иобичайно се осъществяват лице в лице.

Все по-често коучъри за живота предлагат услугите си по телефона или интернет.

− Обучител – той работи с настоящи или завършили студенти, за да изгради техните професионални таланти и умения, като промотира ученето и растежа, докато предава знания, дискутира идеи или препоръчва ресурси.
Приятели ментори – техните отношения са неформални и се отнасят до колеги или приятели, които се подкрепят един друг, за да израстват и да се развиват в организация. Те може да споделят опит за професионалното си развитие, бизнес контакти от социалната си мрежа, или просто да си дават морална опора, по пътя на кариерното си развитие, който са избрали.
Довереник – той е полезен и в стабилна и здрава, както и в дисхармонична и дисфункционална работна среда. Той не е толкова ментор, колкото някой, който може да дискутирате идеи, да ви помага да преодолеете разочарованията си, да сверявате с него визията си за реалността и да искате от него съвет.
− Ментор-Самоучител той придобива формата на книги, наръчници, статии, чеклисти, софтуер, уеб сайтове и осигурява доказано работещи формули или съвети, как стъпка по стъпка да растете професионално. Той не е заместител на реалния ментор и все пак може да е добра основа за изграждането на бъдещи отношения с подходящия ментор.
Вътрешен ментор – това е вътрешният глас на всеки човек, който се чува чрез интуицията и превръща житейските преживявания в лична философия за лидерство. При този подход се вземат предвид минал опит, настоящи компетенции и потенциал за бъдещо развитие. Важно е да се идентифицират преживяванията, които може да задържат потенциала за лидерство. Свързани са със стоящите зад тях ценности, убеждения и вярвания, които могат да се трансформират в принципите на лидерството. Процесът е труден и изисква концентрация, разсъждения и самоанализ, както и умението да се доверявате на собствените си инстинкти.
автор: Ваня Османлиева

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+