Трябва да празнуваме!

Народ без традиции няма бъдеще.4%d0%b4%d0%b5%d1%82
Традициите са заключени в народните празниците, които съхраняват националния дух и култура. Те изразяват схващанията на един народ за света около него и установяват връзката между поколенията, защото събират хора около трапеза от различни възрасти, но с един език и мислене .
Още в Библията се казва, че чрез празниците хората благодарят за своето съществуване и покровителство на голямата сила над него- Всевишния. Още тогава те започнали да изпълняват различни ритуали, които изразявали тази благодарност, а трапезата била дар за благодарност и почит към онази сила, която пази рода. Празниците възпитават в национален дух, защото те са свързани с изкуството, което създава народът- музика, танци, песни… и така съвсем естествено проникват в сърцата на празнуващите- малки и големи. Обстановката и облеклата формират националния естетически вкус и светоусещане.%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b75
Послание на всеки празник чрез богатата трапеза и подаръците от нея за околните е да бъдем щедри към всички особено, когато се веселим.
Като виждаме колко динамичено се променя националния състав на всяка страна в света, запазването на празниците и традициите е това, което определя националния облик на маса от хора, съхранява националния им дух, показва принадлежност на един човек към дадена етническа общност.
Така е и с новите празници, които се появяват в календара на всеки народ.
Днес много обичаи са променени, но празниците ги има. Към тях се присъединиха и празниците на нашето съвремие: професионални празници, празници за почит на национални герои, празници на културата.
Нека ги отбелязваме шумно и с достойнство, защото така ние създаваме нови традиции, в чиято основа стоят стари обичаи. Така правим връзка между стари и нови времена, между стари и млади поколения. Така всяка професионална гилдия излиза гордо на сцената на държавния живот и заявява своето важно място за развитието на обществото, защото на него- обществото, му трябват хората, за да го правят по-състоятелно и благоденстващо.
Да празнуваме шумно и стари , и нови български празници!
Така правим нашият народ жив и с бъдеще !
Празниците са нашата душа и бъдеще! Те са нашето лице пред света!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+