Крачка пред другите

https://www.art1a1d.comОбщите и специфични характеристики на осанката, позите и походката на човека могат да кажат много на опитния наблюдател. Дори такъв незначителен детайл като особеностите на изтриването на обувките, според японския професор Я. Хирасава, дава възможност да се съди за физическото и психическото състояние на човека. До този извод стига той, след като в продължение на 30 години изследва над 600 000 подметки. „Трябва само да можем да разчетем „написаното” на обувките” – твърди професорът.

В тази статия ще разгледаме трите от най-честите ежедневни пози, по които да разчетем характера на човека срещу нас. След прочитането на тази статия ще бъдете една крачка пред другите, защото ще разбирате не само какво казват, а и какво наистина мислят тези, с които общувате.

ОСАНКА
Добрата непринудена осанка свидетелства за висока степен на възприемчивост и откритост към околните, за способност незабавно да се използват вътрешните сили и за свобода от всякаква ограничаваща принуда.

Неподвижността или напрегнатостта на тялото показва реакция на самозащита, избягване на контактите, затвореност, често чувствителност, както и неловко старание да е конкретен.

Лошата, отпусната осанка, прегърбването, показват покорност, смирение, угодничество.

Позите от конвенционален тип (едната или двете ръце в джоба, ръцете зад гърба или скръстени върху гърдите) свидетелстват за недостатъчна самостоятелност и потребност от незабелязано включване в общия ред.

Твърде информативни за внимателния наблюдател са раменният пояс и горната част на човешкото тяло като цяло.

Например високо повдигнатите рамене в комбинация с леко прегърбване и прибрана към тялото брадичка „говорят” за безпомощност, нервност, хроничен страх, неувереност и боязливост.

Раменете издадени напред показват чувство за слабост и потиснатост, чувство или комплекс на малоценност.

Свободното отпускане на раменете свидетелства за настъпило чувство на увереност, вътрешна свобода, владеене на ситуацията.

Отхвърлянето на раменете назад показва решителност да се действа, чувство за сила, активност, предприемчивост, често надценяване на собствените възможности.

Изпъченият гръден кош е типичен при хората с развит усет за собствена значимост, които са активни и изпитват потребност от социални контакти; хлътналите гърди често са признак на известно равнодушие, затвореност, пасивност, покорност и угнетеност.

Неподвижната застинала стойка, съчетана със силно напрежение, показва лоша приспособяемост, упорство, неделикатно самоутвърждаване.

Стойката с широко разтворени крака е признак за потребност от самоутвърждаване, за големи претенции, за повишена самооценка, а често и за чувство за непълноценност.

ПОХОДКА
Ако походката или стойката се характеризират със забележимо изместване на върховете на пръстите на краката навън, това се определя като „намахана походка”, като признак на самомнение и самодоволство. Ако върховете на пръстите са обърнати навътре, това говори за известна вътрешна слабост, за относителна липса на напрежение, за недостатъчна увереност в собствените сили.

Хората, които ходят тихо и неуверено, опирайки се на пръстите, са винаги съсредоточени, не обичат да привличат вниманието към себе си, често са потънали в мислите си. Човекът, поставящ краката с петите навътре, притежава изострено внимание към заобикалящия го свят: той всичко вижда и чува, весел е, общителен, понякога дори досадно. Звучното ходене, подчертано тракане с обувките, показва несдържаност на характера, безцеремонност. Ако човек при ходенето силно размахва ръце, това е свидетелство за неговата подвижност, жива натура, старателност, целеустременост. Нерешителният човек се отличава с леко поклащане при ходене и неравномерна крачка – ту се забързва, ту намалява хода. Хората, които бързо сменят възгледите си, изтриват подметките си преди всичко отвътре.

Като цяло широката, уверена, твърда крачка при нисък ръст е признак на високо ниво на претенции, на стремеж към независимост; ситната крачка на висок човек е признак на неувереност в себе си, на несамостоятелност, на зависимост; поклащането при ходене – на точност, прецизност, а понякога и на суета.

ВИДОВЕ СЕДЕЖ
Събраните крака и стъпала свидетелстват за страх от контакти и недостатъчна самоувереност. Когато краката или бедрата са широко разтворени, това ни говори за недостатъчна дисциплина, мързел, равнодушно – примитивна безцеремонност. Крака, поставени един върху друг издават естествена самоувереност, благоразположение, липса на готовност за действие или за защита. Седенето в края на стола, с изправен гръб е знак за висока степен на заинтересованост от предмета на разговора.

Характерът и отношенията, както и някои личностни особености на човека могат да се отразяват в неговата осанка, стойка, походка или друга типична за него поза. Така например, високомерните хора накланят тялото си назад, изпъчвайки гърдите си и отмятайки глава. Скромните хора се стараят да останат незабелязани, затова се прегърбват, крият главата си в леко повдигнати рамене. Типичният подлизурко накланя торса си напред, устремявайки поглед към събеседника си, ухилвайки се угоднически.

Определянето на характера на човека по външността му е безспорно сложна задача. При това трябва да се има предвид, че някои хора се опитват са замаскират вътрешното си съдържание с външна игра, но все пак типичните пози на човека съдържат определена информация за индивидуалните психологически особености на личността и поведението му.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+