При нервно дете, първо трябва да се лекуват родителите

Нервно дете: каква е причината?

Вкъщи имате нервно дете?

Причината може би се крие вhttps://www.art1a1d.com семейната атмосфера, отношението между родителите и начина, по който се справят с конфликтите. Това е така, защото връзката между родителите и децата е много силна и на различни нива постоянно си влияят. В следствие на това влияние децата възприемат и проявяват определени емоционалния състояния и цялостни модели на поведение. В тази статия представям няколко изследвания, които показват ролята на родителската емоционална интелигентност и потвърждават тези три сентенции:

Ако детето е нервно, първо трябва да се лекуват родителите. Агния Барто
Характерът на детето е отражение на взаимоотношенията между родителите. д-р Олег Торсунов
Детето се възпитава от умонастроението на родителя. д-р Олег Торсунов

Нервно дете и ролята на родителя

Ролята на родителя е важна за изграждането характера на детето и емоционалното му развитие, което включва способността за регулиране на емоциите и общуването с другите. За да подпомогне този процес, единствено физическото присъствие на родителя не е достатъчно. Родителят трябва да се инвестира емоционално и да отговаря на нуждите на ситуацията. Тогава е по-вероятно в дома вместо нервно дете, да има дете, което може да се справя с негативните емоции и трудните моменти.

Децата виждат как родителите изразяват емоциите си и как общуват помежду си и с другите хора. След това те имитират и пресъздават това, което са наблюдавали. Така директно „прихващат“ родителските способности за регулация на емоциите. От значение е и начина, по който родителите реагират на емоциите на детето. Ако например реагират с критика или пренебрежение на тъгата и гнева, се предава посланието, че емоциите му не са валидни и адекватни. Това може да стане причина за превръщането му в нервно дете и като цяло да стане по-предразположено към негативни емоции и по-малко способно да се справя със стреса. Затова е важно родителят да се научи да води и направлява емоциите на детето, за да му помогне в откриването на подходящи начини за тяхното изразяване и регулиране. Подобно фасилитиране на емоциите има дълготраен ефект за предпазването от бъдещо проблемно поведение.

Конфликтите в семейството

Изследователи от Калифорнийския университет откриват, че конфликтната семейната среда води до проблеми при децата и в по-късна възраст. Такива деца имат повече физически, емоционални и социални проблеми. Като възрастни е по-вероятно да имат сърдечно-съдови и имунни проблеми, депресия, емоционална нестабилност, проблеми с обвързването и др.

Деца, с постоянно каращи се родители, имат по-високи средни нива на кортизол, отколкото тези, израснали в по-спокойни семейства. Като следствие от това, те по-лесно се уморяват, играят по-малко и сънят им е по-неспокоен. При тях не се наблюдава привикване към стреса в семейството. Този стрес освен, че превръща детето в нервно дете, може да повлияе на структурата на неговия мозък като например върху гените, регулиращи стреса и проблеми с хипокампуса, което може да доведе до трудности в ученето и запаметяването.

Някои родители може да си мислят, че предпазват децата, когато избягват конфликтите или бързат да капитулират, но изследванията показват, че това не е добра стратегия. Невербалният гняв и сърдито мълчание, отказът от общуване и сътрудничество се отразяват негативно на децата и отново могат да станат причина за нервно дете. Когато родителите не са разрешили конфликта, но потискат чувствата си и се опитат да се дистанцират емоционално, децата губят ориентация за случващото се, но усещат, че нещо не е наред. Децата са много чувствителни и „хващат“ наличието на конфликт и „засичат“ емоциите на родителите много по-точно, отколкото предполагаме. Дори родителите да са се опитали да разрешат проблема в другата стая, появявайки се пред детето, то усеща какво се е случило. То може да отгатне, че се преструвате.

Как родителите да се справят с конфликтите

1. Проявявайте емпатия един към друг. Започвайте разговора с изразяване на разбиране към другия. Нека партньорът ви разбере, че искрено се стараете. Опитайте се да се поставите на негово място. Нека усети вашето желание да му влезете в положението.
2. Приемете, че в основата на неговото поведение или изказаните думи има основание и позитивно намерение.
3. Помнете, че го обичате. Той не е ваш противник, а част от вашия отбор. Подходете така към нещата, че заедно да се справяте с трудността. По този начин решението ще е общо и може избегнете спора кой е по-прав.
4. Не обвинявайте и помнете, че конструктивната критика действа само тогава, когато човекът може да направи нещо по отношение на случилото се.
5. Планирайте заедно как да се направят нещата по-добре следващия път.
6. Говорете с доброта. Всичко може да бъде казано от позицията на грижата, подкрепата и любовта.
материал на  www.developmentalscience.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+