Пазете децата, за да …

….пазят и се грижат за нас утре ТЕ… Нали са бъдещето на всяка нация?

https://www.art1a1d.com/Училището е място за духовност и образованост, за изграждане на умения и възмжоност на всяка личност да знае да прави нещо   с главата  и ръцете си.
Учителят е този, който е проводник на държавната политика за образование и носител на определни качества, с които да направи престоя на учениците в училище приятен, полезен, смислен.
Училището като сграда е място и институция, която осигурява материална база за постигане на целите на общественото образование и възпитание на младото поколение, което после ще поеме управлението на страната.
България е част от Европейската общност и е обвързана с различни договори към тази организация. Естествен стремеж е развитието на страната във всички посоки по този модел и поета обвързаност.
В последните две години започнаха ускорени промени в образователната сфера, за да се преодолеят недостатъците в българското училище и то да подготвя можещи,  млади хора.
Тези, които построиха законите имаха не лека задача да поставят нормативната уредба на тези промени, защото тя бе твърде остаряла и хаотична ..доста скърпена…
И се започна:
Целодневно обучение
Пробщаващо образование
Учителско портфолио
Ученическо портфолио
Квалификации на педагогически кадри
Програми за всякакъв вид подкрепа
Ресурсни центрове
Всякакъв вид училищни стратегии
Всякакъв вид комисии
Обществени съвети
Родителски комитети
Организиране на всякакви олимпиади, конкурси и училищни състезания с пари и без пари и техните проверки….

…………………………………………………………………………………………………

Естествено бяха приканени и учителите да си кажат мнението по изготвянето на тези документи, но имаше малки,  тихи и плахи реакции, защото  голяма част от съсловието са си просто учители и е нормално да не са съвсем наясно какво точно ще се промени и ще ги засегне, защото те са подготвяни за учители в масовите училища.

Зhttps://www.art1a1d.comаконите и наредбите заработиха и се почна….
Писане на документи, подписване на ден по няколко такива от всеки в училище ….
Особено стреснати се оказаха всички, когато разбраха, че ще трябва да приобщават всякакви случаи на проблеми с деца в класовете.
Най- тежко това се оказа за началните класни учители, защото те горките трябва да докажат нивото на сложност – обучително  и личностно  при такива  деца. Да изготвят програми за подкрепа, те да работят и с родителите на тези деца.
Оказа се обаче,  че не са малко във всеки клас вече децата със специфични потребност, а някои случаи си остават недокументирани…
Към това се добави и агресията, която е обхванала децата още от детската градина и силната изнервеност на семействата,  определна от обществените тежки условия…

Заредиха се дни на борба на шепата учители в детските градини и училищата да се изпълнят указанията на Закона,  а родителите при всеки проблем първо питаха класния:

Защо е така?
Това ли са Ви мерките за противодействие на проблеми?
Това!
И всичките тези мерки, проблеми, доклади и решения преминават и през Директорите на учебните заведения, които аз се чудя как успяват в 24 часово деононощие, от което – 8 по закон работни часа да се справят и да носят такава огромно отговорност:

за материална база, за финанси, за работа на учители, за провеждане на образование и превенция от не знам какво си вече, за работа с родители….

И много бързо всички се стремим да сме добри администратори и добри пазачи на децата, за да опазим здравето им. Е – това ли трябва да провежда в училище учителят?

И всеки ден се молим да изпратим децата живи и здрави на родителите им…, а камерите наблюдават внимателно всяко наше движение и всяка дума се улавя от микрофоните… Няма емоция , няма живот …

Учителите са изпълнителни хора, както и аз самата, и ще правят това, което иска Държавата,.

Не се правят лесно закони. Само практиката е тази, която показва недостатъците в тях. И ако има големи грешки или пропуски в тяхното разбиране и условия за изпълнение – толкова ли е трудно да се напарвят корекции?

Да – трудно е, защото понякога Законът е обхаванал голяма група от хора, а условията върху които е поставен ги няма и така  изпреварва своето време, а  докатo той  си направи място,  ще има много пострадали.

Успех, колеги !

Пазете децата и ако имате сили им се усмихвайте по- естествено.

С уважение към колеги, Държава , Закон , ред и хора- ЛИЛИ

Написах  моите лични впечатления като начален учите. Може да не е така при  колегите от детските градини, от  среден и горен курс в училище.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+