Тест от психолог за вашето ниво на Бърнаут

Бърнаут е?
Този термин Бърнаут синдром се среща за първи път през осемдесетте година на миналия век в псохологията. Tова са 2 думи, които  означават едно Burnout – синдром на професионално прегаряне.https://www.art1a1d.com

Има професии, свързани с постоянното претоварване на нервната система.

Такава е работата на учителя: той трябва всеки ден да прехвърля знанията на учениците, включително и на най-способните, да контролира дисциплина и да решава различни проблеми, да има индивидуален подход към всеки ученик.
Бърнаут синдром

В допълнение, учителят всеки ден трябва да защитава и отстоява своята позиция в екипа от преподаватели и да прави подготовка за следващия урок. За хората от тези професии психолозите казват, че те са с класическа форма на Бърнаут синдром, който води до психологическо изтощение.
https://www.art1a1d.comТози модерен синдром засяга, на първо място, представителите на следните професии – учители, лекари, психотерапевти, адвокатиq брокери на борсите и др. Те са в постоянен психологически близък контакт с хора, като се потапят в проблемите им и са в крайно конфликтни емоционални ситуации. Тяхната работа изисква големи умствени и емоционални натоварвания.
Най-голямо внимание на проблема се обръща в САЩ. Американците имат система, която да помага на различни групи от хора, които се нуждаят от психологическа помощ. В тези центрове за психологическа рехабилитация всеки ден идват хора с психологически проблеми. Служителите на центъра осигуряват необходимата помощ. Персоналът в тези центрове е избран много внимателно. Те се добре обучени.
Какви са симптомите на този синдром?

Бърнаут синдромът е много подобен на синдрома на астеничната невроза. Човек, който се развива този синдром се чувства страшно изморен, започва да налява ефективността в своята работа, развива различни заболявания: главоболие, безсъние, загуба на апетит или пък точно обратното – страда от повишена склонност да се тъпче с храна, от която изобщо няма нужда, започва да употребява алкохол, да приема големи дози кафе, минава на успокоителни и сънотворни.
Но това не е всичко!

Появява се притъпяване на сетивата – човек има желание емоционално да реагира на ситуации, които трябва да го тревожат, но той няма чувството за съпричастност. Често такива хора изпитват чувство за безпомощност, че не могат да се справят със ситуацията, в която работят.

Те започват да демонстрират декадентско настроение, песимизъм, да проявяват цинизъм.Най-често, лицето, със синдрома на професионално прегаряне, не разбира какво се случва с него. Той простоусеща нарастващото вътрешното напрежение, раздразнение, тревожност и враждебност към тези, които искат да му помогнат. Човек с този синдром изпитва силни изблици на гняв. Появяват се тежки болести.

Ситуацията се утежнява от факта, че тези проблеми обикновено не обсъждат. Кризата може да се задълбочи до такава степен, че се стига до дълбока депресия. Понякога дори се правят и опити за самоубийство.

А ето и тест, с който можете да проверите как е при вас това?

Инструкция:

Предлагаме ви 22 твърдения за преживявания, свързани с работата. Молим ви, да прочетете внимателно всяко твърдение и да отбележите колко често изпитвате подобни преживявания и мисли.

Скала:

Никога = 0
Много рядко = 1
Рядко = 2
Понякога = 3
Често = 4
Много често = 5
Всеки ден = 6

Въпроси:

1. Чувствам се емоционално изтощен/а, опустошен/а от моята работа
2. В края на работния ден се чувствам като “изтискан лимон”.
3. В работните дни сутрин съм в лошо настроение и броя с нетърпение дните и часовете до почивните дни.
4. Доволен съм от резултатите от работата ми.
5. изморяват ме пората с които работя / подчинени, клиенти, пациенти: и се стремя да сведа времето на общуване с тях до минимум
6. Чувствам голям заряд от бодрост, емоционална и творческа енергия на работното място и след това.
7. Умея да намирам правилните решения в трудни или конфликтни ситуации на работа или извън нея.
8. Чувствам загуба на интерес и апатия по отношение на работата ми.
9. Умея да внеса искра/ творчество в своята работа.
10. В последно време станах по-безчувствена в между личностните си отношения с хората/ подчинени, клиенти, пациенти/.
11. Хората с които работя, не са интересни за мен.
12. Работя с удоволствие, имам много цели и планове в работата и вярвам в осъществяването им.
13. Изпитвам все по-големи разочарования от моята работа.
14. Чувствам равнодушие и загуба на интерес към много неща, които са ме радвали по-рано.
15. Чувствам безразличие към тези, с които работя и предпочитам формалното общуване с тях, без излишни емоции и откритост.
16. Иска ми се да се уединя и да си отдъхна от всичко и от всички.
17. Създавам атмосфера на доброжелателност, сътрудничество и ентусиазъм в работния екип.
18. С лекота общувам с непознати в работата, независимо от техния характер, маниери на общуване и амбиция.
19. Доволен съм от жизнените и професионалните ми успехи.
20. Чувствам се на предела на силите ми.
21. Вярвам, че мога да направя още много в живота.
22. Проявявам към другите хора повече внимание и грижа, отколкото получавам признателност и благодарност обратно.

Ключ към резултата за ниво на бърнаут:

Резултат за отчитане на нивото на емоционално изтощение:
Смятат се точките на въпросите: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20

Резултати при жените:
до 14 точки – Имате ниски стойности на емоционална умора, няма предпоставки за емоционално изтощение.
от 15 до 30 точки – Имате нормално изразена умора, но има предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледайте работните си ангажименти и отделете време за релакс, почивка и приятни преживявания.
над 30 точки – Имате високо ниво на професионална умора. Налице е започващо ими преживяно емоционално изтощение. Необходима е бърза промяна на работната обстановка и график. Преразгледайте темпото на работа и по възможност нанесете корекции. Препоръчителна е консултация с психолог.

Резултати при мъжете:
до 11 точки – Имате ниски стойности на емоционална умора, няма предпоставки за емоционално изтощение.
от 12 до 29 точки – Имате нормално изразена умора, но има предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледайте работните си ангажименти и отделете време за релакс, почивка и приятни преживявания.
над 29 точки – Имате високо ниво на професионална умора. Налице е започващо ими преживяно емоционално изтощение. Необходима е бърза промяна на работната обстановка и график. Преразгледайте темпото на работа и по възможност нанесете корекции. Препоръчителна е консултация с психолог.

Резултат за отчитане нивото на деперсонализация / нарушена връзка Аз – действитеност на физиологично ниво/

Сумират се точките от въпросите : 5, 10, 11, 15, 22

Резултати при жените:
до 4 точки – Няма отечена деперсонализация
от 5 до 15 точки – Нормално изразено състояние
над 15 точки – Високо ниво. Направете консултация с психолог.

Резултати при мъжете:
до 5 точки – Няма отечена деперсонализация
от 6 до 16 точки – Нормално изразено състояние
над 16 точки – Високо ниво. Направете консултация с психолог.

Резултат за отчитане намаляването на професионалните постижения.

Сумират се точките от въпросите: 4, 7 ,9, 12, 17, 18, 21
Тук скалата е обърната – високите стойности са благоприятният резултат!!!

Резултати при жените:
до 25 точки – Ниски стойности, имате натрупана емоционална и психическа умора, която влияе неблагоприятно на работата ви. Професионалните ви постижения намаляват и това може да доведе до проблеми на работното ви място и реализация. обърнете внимание на редуването на работа и почивка. Консултирайте се с психолог.
от 26 до 39 точки – Нормални стойности. Професионалните ви постижения не са във възход, но не са занижени. За момента работата ви удовлетворява и процесът даване -вземане не е нарушен.
над 39 точки – Вашите професионални постижения са във възход. Успех!

Резултати при мъжете:
до 25 точки – Ниски стойности, имате натрупана емоционална и психическа умора, която влияе неблагоприятно на работата ви. Професионалните ви постижения намаляват и това може да доведе до проблеми на работното ви място и реализация. обърнете внимание на редуването на работа и почивка. Консултирайте се с психолог.
от 26 до 38 точки – Нормални стойности. Професионалните ви постижения не са във възход, но не са занижени. За момента работата ви удовлетворява и процесът даване -вземане не е нарушен.
над 38 точки – Вашите професионални постижения са във възход.Успех!
материал на :Василева-психолог и www.zdrave: Мира Петърчева

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+