Компютърните думи в съвременния език

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d1%80%d1%80Ако Вазов се разходи из улиците на българските селища , едва ли ще разбере какво си говорят съвременните хора.
Промяната на езика е ставала постоянно и винаги.
В наши дни обаче с възможността да се преодоляват много лесно големи разстояния и да се използва Интернет, това се случва не за години , не за месеци, а за дни.
Много думи нахлуха в разговорната реч от развитието и използването на новите технологии. Има хора, които ги използват , без дори да знаят техния точен смисъл.
Това са ,,най-оборотните иновативни думи” днес:

Internet – Интернет
В общия смисъл, интернет (с малко и) е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи. Интернет е съкращение от интер-нетуърк, или буквално преведено на български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет. Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.

E-mail – Електронна поща
Интернет услуга, чрез която човек може да изпрати на друг просто текстово съобщение и/или произволни файлове.

Chat – Разговор
Място за разговор в реално време в Интернет, предимно чрез писане с друг/и хора online; доста популярни чат програми са ICQ и IRC, както и чатовете на българските портали.

Account – Сметка
Сметка с потребителско име, парола и съответните права за достъп, за да може да се свържете към даден сървър или към вашият Интернет доставчик.

Computer Network – Компютърна мрежа
Компютърната мрежа е среда, в която два или повече компютъра са свързани помежду си посредством кабел, модем или друг вид връзка и си взаимодействат в тази среда с помощта на специализирано програмно осигуряване, инсталирано на всеки един от тях

LAN (Local Area Network) – Локална мрежа
Компютърна мрежа, която обединява компютри, периферни, мрежови и други устройства, разположени в отделна сграда или в малка географски ограничена област.

Router – Маршрутизатор
Специализирано мрежово устройство, което извършва маршрутизация с цел прехвърляне на информация между два произволни компютъра в Интернет, всеки от които е свързан към своя локална мрежа, като тези мрежи могат да бъдат разнотипни.

ISP (Internet Service Provider) – Интернет доставчик
Компания, осигуряваща достъп до Интернет.

Online – Онлайн, На линия
понятие за присъствие в мрежата в реално време, “вързан в мрежата”, “вързан съм”

Surfing – Сърфиране, Разходка
Процес на разглеждане на сайтове в Интернет.

IP address – IP адрес, ЕГН на компютър
Представлява 32-битово число, обикновено записвано като 4 десетични числа, разделени с точки, например 217.79.68.4 . IP адреса идентифицира компютъра в Интернет.

Web page – Wеb стpанuца, страница с текст, видео, снимки…
Хunеpмедuен дokyмент, който се създава се с помоща на езика HTML и се съxpанява в oбukнoвен теkстoв файл с pазшupенuе HTM uлu HTML. Включва koмбuнацuя oт информацията, която трябва да бъде визуализирана u начина, по който да бъде визуализирана.

Web site – Сайт, книга, брошура с много страници…
Съвкупност от взаимно свързани Wеb стpанuци с общо предназначение.

HTML (Hypertext Markup Language) – Eзик за хипертекст, език за работа с компютър
Език, описващ форматирането на информацията във всяка Wеb страница. Това е основната теxнология, контролираща какво и как показва един Wеb браyзър.

Лично на мен тази информация ми е много полезна. Когато говоря не ползвам тези думи, но ги чувам и виждам в текстове толкова често, че съм принудена да разбера какво означават, защото иначе- нищо не разбирам, както трябва! /към някои от обясненията аз включих много, много прости допълнения /Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+