Денят за безопасен интернет с фокус върху медийната грамотност

https://www.art1a1d.com/На 6 февруари 2018 г. над 120 държави от всички континенти ще отбележат за 15-а поредна година международния Ден за безопасен интернет. Целта на тази инициатива на Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции, организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и кампании да се заостри вниманието към необходимостта да се полагат още повече общи усилия за превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за развитието на децата среда.

За постигането на тази цел ключово значение има развиването от най-ранна възраст на дигитално-медийна грамотност и умения у децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.

Тази цел обедини 14 организации в Коалиция за медийна грамотност. Заедно с Центъра за безопасен интернет те са подготвили различни кампании и инициативи в рамките на „Дни на медийната грамотност“, които ще продължат до 17 март. Една от главните инициативи е национална кампания по училищата, насочена както към учениците, така и към техните родители. За целта Националният център за безопасен интернет разработи презентации и планове за занятия с ученици от начален и среден етап на образованието. За да се привлече вниманието и участието на родителите в развиването на дигитални и медийни умения у децата, се предлага и план за среща-дискусия с родителите, също с приложена презентация и покана за участие в срещата.

В самия Ден за безопасен интернет по традиция ще се състои награждаване на най-добрите дейности, проведени от обучени през 2017 г. от Центъра за безопасен интернет киберскаути. Наградените тази година ще са от 79 СОУ „Индира Ганди“ в София, ОУ „Яне Сандански“ в Пловдив и ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ от Пазарджик.

Главна тема на събитието ще бъде различаването на вярна от невярна и подвеждаща информация и комуникация в интернет. По нея ще дискутират представители на институции и организации от Обществения съвет за безопасен интернет, младите хора от Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет, киберскаути, учители и родители.

Ще бъде организиран и видео-мост с участници в централно европейско събитие за Деня за безопасен интернет в Страсбург под егидата на еврокомисаря по въпросите на цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриел.
материал на https://www.art1a1d.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+