Еволюция на технологиите

От появата на първия компютър и неговата възможност да пази информация не е изминало много време.
Спомняте ли си видеокасетите, които заемаха библиотенчите ни домашни рафтове, а после дискетите… лъскавите дискове…красивите, малки флашки… сега всчико , което искаме да съхраним не заема никакво място, защото него го пазят ,,облаците”, ако може така да се каже и ако изобщо може да се нарече съхранение…!!!
Какви ли са следващите носители на информация???
А помните ли мобифоните…

Ето всичко това, показно ясно и малко иронично…

1. касета 2. дискета 3. диск флашка ….4. облак … 1. мобифон 2. джиесем 3. смартфон …4. айфон…
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+