Силата на рода

Мнозина са тези, които тайничко са завиждали на всеки, който има голям и сплотен род и семейство и те винаги са били негова опора и подкрепа.
За съжаление не са много тези късметлии, случили на добри роднински връзки и взаимоотношения.
Къде е причината?

Родът – това е живо дърво, структура, която живее по свои закони и главно, за да оцелее и преумножи своята сила, да израстне от малко дръвче в голямо могъщо дърво, а по-нататък да прерастне в цяла Гора, защотото това е неговата основнан цел и задача от хилядолетия преди нас.
Всеки род натрупва в себе си в продължение на векове сила, а също и мъдрост, любов, късмет, благосъстояние и други ресурси. Всички ресурси се разпределят между членовете на Рода.
Ако има поне смо един останал жив човек от даден Род- той може да го възроди.
Въпросът е само в това какви усилия ще вложи във възраждането му, за да осовободи тези ресурсни потоци. Ако не действа- Родът просто ще изсъхне.

Често се чуват думите: „не ми върви в семейството“ или „имам семейство, но нямам пари“, „нямам пари“, „нямам деца“ или „децата ми умират в ранна детска възраст“, „строя, събирам, а всичко се разпилява, нищо не се натрупва“… Защо? Защо много могат днес да се „похвалят“ с подобно положение?
Основополагащият родов ресурсов поток е потока на Любовта, около който се сформират всички останали потоци.
Ако потокът на любовта към Рода е блокиран, то няма как да чакате блгосъстояние в широкия смисъл на тази дума (когато всичко в живота е достатъчно и душата се радва, вие се намирате в състояние на благост и сте на своето място). Трябва да започне отприщването именно на този поток, а след това постепенно да се започне работа и с останалите ресурси.

Сега дайте да се постараем да разберем защо Родът престава да помага на някои свои членове, прогонва ги, защо у някои роднини всичко все повече се свива, а у други всичко се разсипва.
И отново тръгваме от потока любов.
Колкото по-малко е любовта в Рода, за толкова по-малък брой роднини животът е дружен и подреден. Тези роднини, които са по-силни, притеглят потоците към себе си, а тези, които са по-слаби – остават без нищо. Това е първият фактор.

Вторият и немаловажен проблем е , че вие не правите нищо за Рода. Работата е там, че вие сте стигнали до определено ниво и всичките ви дадености са заслуга на Рода, в крайна сметка за сегашното ви въплъщение.
Затова неуважението към рода е равносилно на закопаване на талантите вместо да се разкриват и израстват; увлечение по модата, социалните искания, зависимостта от мнението на другите, води до това, че Родът спира потоците.
Защо, ще попитате вие?
Когато човек не следва предназначението си, то силата се оттича от Рода.

Помните ли какво казах за задачата на Рода? Да оцелее и израсте в голямо и могъщо дърво. Родът блокира потоците към човек, който разпилява богатството на Рода, макар и неосъзнато.
Родът дава всичко на децата си и им помага, стига те да се осъзнават като клонка от дървото на Рода, да осъзнават истинското си предназначение и да заемат своето място в Рода и живота. И това е само първият етап по пътя на духовното осъвършенстване.
Човекът е ходещо дърво. Когато човек мисли за себе си като клон от дървото на Рода, той никога няма да си блокира потоците, които го подхранват. Когато човек заема своето място, той е ценност за Рода, защото такъв клон е жив, провежда потоците и ги предава нататък, съхранявайки и преумножавайки ги.
Заемайки своето място човек възстановява йерархията вътре в себе си и в своето семейство. Него започват да го подхранват потоците на предците, те преминават през него и той ги дели с всичките си роднини, които са проявени (живи) и ги предава на потомците.

Ето какво представлява здравото дърво: дървото е здраво тогава, когато всички сокове безпрепятствено преминават по цялото дърво, тогава дървото е красиво, пищно и богато на плодове, които символично могат да се нарекат потомци.

Ето ви и рецепта: помогнете на предците да освободят потоците от блокажи, тогава и вие ще имате сила, пазете тази сила, преумножавайте и я предайте на потомците си, учете ги да пазят Рода си, знанията му, мъдростта му. Тогава и те ще могат да съхранят и преумножат неговите богатства. Помнете, че много енергия се крие във всички живи роднини, затова е важно да поддържате връзка с тях.
Ако не се събирате поне веднъж в годината, то вие вече не сте роднини, губят се родствените връзки, дървото се разцепва и престава да бъде едно цяло.

Нека Родът ви процъфтява!

По материал от източник:
Източник: http://neverojatno-no-fact.ru/sila-roda-pochemu-ee-chuvstvuyut-ne-vse.html/2


Превод от руски Таня Темелко

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+