6 начина за изграждане на екип, който е мотивиран и продуктивен

https://www.art1a1d.comКогато в едно предприятие продуктивността зависи от работата на всички там, много важно условие е колективът, екипът от хора, които работата е събрала .

Изграждането на екип се прави от ръководителя или собственика на предприятието и му налaга необгодимостта да познава наетите  хора и техните силни и слаби страни. Изграждането на екип изисква управление на его, както и управление на постоянната нужда за внимание и признание.

Лидерите трябва да знаят как мислят членовете на екипа им и как да използват компетенциите им, за да извлекат максимални резултати.

6 съвета за изграждане на екип

1. Разберете какъв е лидерският Ви стил и дали е достатъчно ефективен. Как Ви възприема Вашият екип? Направете си самооценка и бъдете критични към себе си. Въпреки че Вие заемате ръководната позиция, хората Ви могат да не са съгласни с начина Ви на работа. Намеренията Ви може да са добри, но ако не се държите сами отговорни за провалите и не променяте подхода си, те могат да спрат да Ви уважават.

2. Опознайте екипа си. Ако искате да изградите добър екип, трябва да отделите време да опознаете служителите си и да окуражавате добрите взаимоотношения помежду им. Разберете техните нужди, прегърнете различията и им помогнете да се почувстват значими.

3. Ясно дефинирайте ролите и отговорностите. Може да Ви звучи, като елементарна задача, но често ролите на служителите са извън длъжностните им характеристики. Екипът трябва да работи синхронно, и силните страни и различията на всеки член от екипа, трябва да бъдат преобразувани в ползотворна енергия.

4. Давайте обратна връзка. Обратната връзка ще помогне на екипа Ви да се развива всеки ден. Тя трябва да бъде проактивна и постоянна. Много лидери чакат да се появи проблем и тогава дават обратна връзка за пръв път. Но Вие не трябва да го допускате. Направете обратната връзка част от ежедневния Ви диалог. Отделете време да кажете на служителите си какво правят добре, какво не правят добре, и се учете от тях.

5. Признания и награди. Хората обичат да получават признания за постиженията си. Затова, отделете време да дадете на екипа си похвалите, които всеки заслужава. Много лидери вземат доброто представяне за даденост, защото смятат, че никой не трябва да бъде награждаван затова, че просто си върши работата. Когато хората получат признания на усилията си, работата започва да им носи повече удоволствие и става по-смислена.

6. Винаги празнувайте успехите. Тук не става въпрос само за признаване на успехите, но и за напомняне на това, което е постигнато и което е научено. Повечето лидери влизат в капана на само възвеличаването, заради постигнатото от техните екипи, вместо да отбележат успехите, за които са били нужни много усилия, жертви и постоянство.

Изграждането на екип изисква активиране на талантите на хората и импулсите, които ги мотивират. Така, те ще дават всичко от себе си и ще имат желание за постоянно развитие.

Така мислят хората от Западния свят, но у нас?

Дали лидерите искат екипи ???материал на https://www.forbes.com

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+