Легенда за Коледната елха

Някога задавали ли сте си въпрос: Защо на Коледа украсяваме точно елхички, а не някакъв друг вид дърво?
И ето отговорът, скрит в
,,Легенда за Коледната елха”
Автор: Иван Николов
В светата нощ, през която във Витлеем се родил Спасителят на света, се радвали на това събитие не само човеците, но и полските цветя и дърветата, които растели наблизо до пещерата, дето лежал Младенецът Иисус, пазен от Ангели.
kak-da-izberem-dobra-izkustvena-koledna-elha_885Най- добре успели да видят спящия Мла­денец три дървета, ко­ито растели пред сама­та пещера: величестве­ната палма, високото клонесто маслиново дърво и простата зеле­на елха. Те радостно шумели с листа и не­търпеливо разговаряли помежду си:
– Да идем – казала палмата на маслината – да се поклоним на Младенеца и Му поднесем нашите дарове.
– Вземете и мен с вас – тихо помолила елхата. Двете горди дървета погледнали презрително на скромната си сестра. Палмата й отвърнала:
– Какво? Ти си толкова бедна и окаяна! Какъв дар можеш да принесеш на Младенеца? Не виждаш ли, че имаш само остри като игли листа и дори сълзите ти са воняща смола!
Бедната елха смутено замълчала, едва осмелявайки се да хвърли още едни плах поглед кьм прекрасния Младенец, Които лежал в яслите, обкръжен от златосияйна светлина.
И ето, събудил се малкият Иисус. В пречистите Му нозе лежал разкошен палмов лист – дар от красивата палма и благовонно масло от маслината, което изпълвало цялата пещера с благоухание. Но очите на Богомладенеца се насочили към скромната и свенлива елха. Той ласкаво се усмихнал и протегнал ръчички към нея. Добрата елха! Тя била толкова радостна и щастлива, че навела зеленото си стъбло в смирен поклон пред малкия Господ на славата…
А един от Ангелите нежно казал:
Нека това да ти бъде за награда, мило зелено дърво! От днес ти си призвано да прославяш празника на Христовото Рождество с твоето вечно зелено облекло и с блестящите, подобни на звезди украшения, които човеците за вечни времена ще поставят върху тебе в тази благословена нощ. Ти ще носиш на децата радост, а на възрастните ще напомняш за златните дни на тяхното детство. О, бъди благословена.
Източник: „Православно вероучение

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+