Мисловната карта- начин за интересно учене

https://www.art1a1d.comИзползването на различни методи на работа в клас вече е необходимост, защото децата на нашето време са твърде динамични, наситени с информация и впечатления от света около тях. Когато се комбинират ралични възможности за обучение, вниманието на децата се задъража за малко по-дълго време. Изплзването на технологиите в начален етап трябва да е дозирано и това се   преценява от  преподавателя.

Има една програмка в интернет: GoConqr
Тя е безплатна и предоставя чудесна възможност за изработаване на  мисловни карти.
С нея се работи лесно.
Ако имате условия, можете да си направите този вид мисловна карта, а на учениците да се предложи подобна карта на хартиен носител, които те сами да попълнят.

Обучение чрез мисловни карти не е нов метод. Създаден е през 60-те години и за негов автор е приет британския психолог Тони Бюзан. Чрез този начин на поднасяне на информация, поставяне на проблеми и използване на нагледен материал, обучаваните сами стигат до важни изводи, а знанията, които са ги придвижили към тях, остават трайни .
Казват, че големи компании като NASA, IBM и други изпозлват този начин, за да поддикват своите кадри към произвеждане на нови идеи и продукти.

Мисловната карта си има начини, по който се изготвя, за да създаде правилни знания и да се стигне до верни изводи:
1. Център- там се поставя основния обект, идеята.
2. Разклонения- това са различни важни разсъждения, свързани с тази идея.
3. Допълнителна, нагледна информация, която се поставя в разклоненията.
4. Колоните образуват мрежа, защото между разсъжденията има връзки.
Ако картата е на хартиен носител препоръчително е :
1. Използва се бяла хартия.
2. Централните клони са плътно очертани.
3. Печатни надписи.
4. В разклноненията основните понятия са в друг цвят или шрифт.
5. Различни очертания за различните разклонения.
6. Използване на различни изображения, вместо думи.
По време на работа трябва да има спокойна работна атмосфера, да се задават ясни и конкретни въпроси, да се проверяват етапите, за да се върви в правилна посока на мисълта.
Ако се добави закачлив тон и по-добро естетично оформяне на картата- това ще направи учебния процес истинско забавление.

Приятна работа! Аз ще опитам що преценя , че е дошло време да го направя с моя нов клас…и няма начин да не се получи нещо. Най-малко, ще ми създаде разнообразие и на мен, и на моите ученици.

%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%ba

А това е мисловна карта за най- малките…..ИНТЕРЕСНА ИДЕЯ!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+