Агресията и тормозът сред децата

По опр%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bdеделение агресията е поведение, което е насочено от един човек към друг с намерение да му причини вреда. Психолозите казват, че има агресия, насочена навътре. Първата се определя като ,,нападение”, а втората като ,,себенараняване“. Агресията перарства в тормоз, когато умишилено и нееднократно един човек от по-силната си позиция иска да създаде дискомфорт, страдание на друг.
Все по-често в медиите излизат различни информации за агресия между младите хора. Тя обаче се е формирала у младежите много преди те да пораснат и да стигнат до реални агресивни действия, които за съжаление може да имат фатален край за някого. За обществото особено опасна е тази агресия , при която се нанасят вреди на други хора.
Много начални учители с по-дълъг педагогически опит могат да Ви кажат как още като поемат малките първокласници веднага могат ,,грубо” да определят дали имат в класа си деца, които евентуално биха проявили агресия в своето поведение. Тя най-често е физическа.
Такива деца са много раздразнителни и неспокойни.
Те не могат да установят трайни приятелства.
Често остават изолирани.
Лесно влизат в спорове със съучениците си по различни поводи. Не желаят мирното им разрешаване и са готови да замахнат към всеки, който се опитва да им обясни, че не са прави.
Понякога агресивните деца показват избухливост, разговарят с висок и нервен тон, за да привлекат вниманието на околните.
Такива деца приемат за нормално един спор да бъде решен с юмруци, защото според тях това се прави от силния и този, който не иска ,, да се даде на другите”.
Често агресивните деца нямат реална представа за общоприети правила и ред и те не желаят да ги приемат и изпълняват .
Не са малко и случаите, когато още в начален етап има ученици, които упражняват тормоз над останалите и най-често, защото се чувстват социално по-силни и защитени от семейството си, защото са видяли подобно поведение в своето семейно обкръжение, което те просто първоначално имитират, а после- упражняват спокойно, осбено ако не са срещнали противодействие.
И докато в началото като по-малки те само са обиждали с прякори, правили са иронични забележки, отправяли са заплахи и са разпространявали слухове и лъжи за своите съученици, като по-големи започват да унищожават чужди вещи, да пренасят тормоза в социалните мрежи и да си позволяват злоупотреба с профил във виртуалното пространство.
Когато има дете в клас, което показва признаци на агресия, учителят трябва да бъде много внимателен, за да предпази останалите деца, за да се опита да разбере причините за агресивното поведение и да ги премахне, ако те са някъде в обстановката в класа или да разговаря навреме с родителите и заедно да намерят начин за поправяне на поведението на детето и създаване на добри модели на взаимоотношения между децата в класа.
Подминаването на този проблем води до неговото задълбочаване, а малкият агресор става все по-нагъл, защото никой не се изправя на пътя на неговата злоба. Така той после я пренася в различните социални мрежи и на улицата, когато може да се случат непоправими последствия от нейното проявление.
Учените не могат да кажат какви точно са причините, които създават хора с агресивно поведение, но най- често срещаните са:
Наследствена обремененост- темперамент и заложен гняв, който намира външен израз при най-малки дразнения.
Семейната среда- стресови ситуации в семейството, които са довели до сериозни конфлкти, изблик на гняв и проява на грозни ситуации, на които детето е свидетел и които то имитира , когато у него се появи раздразнителност и се намира сред свои връстници. Най-сериозна причина за деформиране на детската психика е психическият тормоз, упражняван в семейството от един от членовете му над останалите. Той оставя сериозна травма в детската психика и може да доведе до нейното трайно увреждане.
Обкръжението- казват, че обстановката, в която преминава денят има влияние върху поведението на децата. Малките помещения, в които има много деца с различен темперамент могат да предизвикат раздразнителност и проява на агресия като ответна реакция на неумението на малкия човек да контролира своите емоции.
Масовата култура, разпространявана чрез медии и телевизия.
Днес почти няма детско филмче, в което героите да не употребяват груби изрази, а физическата разправа е най-често демонстрирания начин, по който да се излезе от затруднено положение.
Зачестилите прояви на агресиия в обществото, предизвикаха различни инициативи сред учителите, за да се намерят пътища за най-ранна превенция и създаване на среда, в която младите хора да усвоят модели за разрешаване на спорове без употреба на сила, за да живеем всички в спокойно общество.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+