Устройство познава човек по походката му

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/hqdefault.jpgДокато животът на обикновените хора върви сега по простички правила, то други живеят вече в следващия век, благодарение на своите финансови възможности и равитието на технлогиите.
Всички гледме шпионски филми и виждаме как на тайни места влизат хора, чиито пръстови отпечатъци, говор или ириси на окото са кодирани в устройства, за да ги разпознават.
Днес вече става известно, че всеки човек можеда бъде разпознат и по неговата походка.
Създадтели на тази нова технология са китайски учени.
И ако,  за да бъде разпознат човек по ириса са необходими минимум 30 санмтиметра разстояние от окотодо устройството, за разпознаване на лице трябва  5 метра разстояние от главата до камерата, то- веднъж заснета човешката походката от камерата, той може да бъде разпознат на разстоняие от 5о метра.
Времето за идентификация също е по-кратък: по- малко от 200 милисекунди, т.е.- преди да сте премигнали веднъж.
Интересно е, че и руснаците имат подобна програма за разпознаване на човек по неговите жестове и тя дори вече може да се зададе на обикнове уеб камери и смартфони.
За да  познае човека по походката,  устройството не иска да е било в пряк досег с него. Достатъчно е  той да е минал покрай камерата, а тя го запаметява  дори, ако лицето му е било закрито.
Тази система е подходяща за разпознаване на хора сред голям поток или в  гъсто населени райони.
Ето! Виждате как науката върви пред живота на обикновените хора години напред и нейните открития после много бързо стават достояние на масата, но когато вече тези открития са заменени от нови- по-силни, по-бързи и по-мощни.

по материал от масовия печт

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+