Зелена олимпиада за всички

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-zelenaolimpiada-logo.pngЗелената олимпиада е най-мащабното образователно събитие с екологичен характер. То е без аналог в страната по иновативност и по обхват на провеждане. От 2012 г. всяка година в проявата се включват по 5000 деца от 1. до 12. клас от цялата страна, а през 2016 г. бяха 7000.

Инициативата има за цел да повиши знанията на учениците за опазване на околната среда и да изгради у тях отговорно отношение към природата. Тя стимулира интереса им към зелената тематика и формира екологична култура от ранна детска възраст.

За реализацията се създава онлайн платформа с тестове на екологична тематика. Те са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. Учениците се регистрират в сайта zelenaolimpiada.bg и решават тест според възрастта си. Участниците, които са се представили най-добре, получават атрактивни награди.

Последните четири издания на инициативата са под патронажа на МОСВ и ПУДООС.

През 2017 г. Зелената олимпиада се провежда във връзка с образователно-информационна кампания на Оперативна програма „Околна среда“.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/slider_1.jpg. Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта, като посочи трите си имена, телефон, клас, училище и град. Един участник може да решава теста само веднъж.

 След регистрацията участникът получава тест, подходящ за посочената от него възраст.

Във всяка група девет от въпросите са затворени – трябва да се посочи един от дадените отговори. Десетият въпрос е отворен. Чрез него се проверява умението на участниците да развиват свои тези на екологична тематика. Десетият въпрос има решаващо значение за крайното класиране.

Верните отговори се оценяват в проценти. Всеки участник получава на мейла си своя резултат. За всеки грешен отговор се отнемат 10%. В стоте процента правилни отговори е включен и десетият въпрос. Пример: Ако получите 80% като резултат, Вие имате 2 грешни отговора. Ако отговорите само на десетия въпрос, ще получите само 10%.

Регистрацията и решаването на тест ще бъдат възможни от 01.10.2017 до 01.12.2017 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 10.12.2017 г. Отговорите ще бъдат публикувани в сайта след закриването на олимпиадата.

И тази година Зелената олимпиада се провежда с финансовата помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейския съюз.

Победителите ще бъдат поканени чрез посочените от тях телефони на награждаването. Всеки класиран на първо място получава лично наградата си на заключителното събитие, което е финалната част от Зелената олимпиада.

 Наградите са, както следва:

Начален курс: MP3 плеър
Среден курс: Смартфон
Горен курс: Таблет

За повече информация и регистарция на адрес: http://zelenaolimpiada.bg/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+