Номадите- преди и сега

Знаете ли кои народи са били или все още са номадски?

номад1   номад2      номад3
Това са:австралийски аборигени, бедуини, масаи, пигмеи, туареги, монголи, тибетци, роми,  узбеки, киргизи, казахи , джунгари, саки, авари , гуни,  печенеги, попвци,  сармати, тюрки, калмики.
От изброените все още има такива , които водят този начин на живот.
Най-силни и развити тези народи  са били в периода на появата на ,,номадски империи”-в средата на Iто хилядолетие. За аварите и прабългарите казват, че също са такива. Те били от онзи вид номади, които завлядяват земите на земеделци , установяват се на тези територии и постепенно се сливат с местното население.
В момента се говори, че около 35-40 милиона души в света водят номадски начин на живот,  като по- голямата част от тях са номадски скотовъдци.
До днес думата номад се свързва с представа за агресия и грабеж, защото историята знае много примери как тези народи са си осигурявали блага за съществуване със средствата на опустошителни нашествия и унищожение на културни ценности.
Не случайно е останал и изразът:-,,Нахлули като хуни” или ,,Преминали като хуни”.
Друг познат пример е разпадането на Западната Римска империя под натиска на ,,варварите” по времето на ,,Великото преселение на народите”.
Номадите обаче, чрез своя подвижен начин на живот, са допринесли за развитието на обитаемите от уседнали хора земи, както и за търговията в световен мащаб.
В съвременната история има примери как различни държави са правили опити да наложат уседнал начин на живот на номадите и не са постигали тази цел.номади4
Днес тези народи си имат свои държави, традиции и култура, които носят и пазят тяхното минало и приемат нов стил на живот, който времето им налага.
Днес думата номади започва да се използва за хора, които поради икономически причини променят постоянно своето местоживеене , както и за професии, които позволяват да бъдат упражнявани в цял свят- учени, спортисти, програмисти и др.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+